پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

پژوهانه

پژوهانه دانشجویان دکتری

پیوستها

آیین نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.pdf    
اولویت ها.pdf    
شیوه نامه اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.pdf    
شیوه نامه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.PDF    
ضمیمه شیوه نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.PDF    
فرم 1-مشخصات دانشجو.doc    
فرم 3-گواهی استاد راهنما.doc    
فرم2-تعهد دانشجو.doc    
ایجاد شده در 21/03/1433 10:50 ق.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani
ویرایش شده در 21/03/1433 10:51 ق.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|m.rowhani