پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

صفحه شخصی مهدی پور رضائیان

:

پایان نامه ها: مطالعه رنگ در فرش ايران با تاكيد بر منطقه اصفهان در سده معاصر

عنوان پایان نامه

مطالعه رنگ در فرش ايران با تاكيد بر منطقه اصفهان در سده معاصر

نام دانشجو

 

اساتید راهنما

مهدی پوررضائیان

اساتید مشاور

 

تاریخ دفاع

 

مقطع

کارشناسی ارشد

چکیده

 

شناسه Iran Doc

 

پیوستها

ایجاد شده در 25/02/1434 11:33 ق.ظ توسط: purrezaian
ویرایش شده در 25/02/1434 11:33 ق.ظ توسط purrezaian