پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

​ 

معاونت پشتیبانی  و منابع انسانی

 

معاونت  پشتیبانی  و منابع انسانی دانشگاه، مسئول نظارت بر اجرای کلیۀ امور حقوقی، قراردادها، امورساختمانی، تأسیساتی، خدماتی، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیازو برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می­باشد.
این معاونت متشکل از اداره کل امور مالی، اداره کل امور اداری و رفاه و امور اجتماعی، دفتر بودجه، تشکیلات و آموزش کارکنان و اداره کل تدارکات می باشد.

 

 شرح و وظایف معاونت پشتیبانی و منابع انسانی :

v    برنامه­ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضاهای کالبدی  متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی.
v      نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی و عمرانی.
v      تدوین  برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب با توسعه  کمی و کیفی آموزش، پژوهش و فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات. 
v      حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق  اعمال نظارت بر کار آنها
v      نظارت بر طرح­های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح.
v      برنامه­ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری آن و حفظ حقوق حقۀ آنان و آموزش مستمر.
v      نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها.
v      مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای پرسنل دانشگاه.
 
 ​