پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

News: شارژ بن کارت شش ماهه دوم سال 1391

عنوان

شارژ بن کارت شش ماهه دوم سال 1391

به اطلاع کلیه همکاران می رساند​ بن شش ماهه دوم سال 91 در بن کارت  هر یک از همکاران  واریز گردیده است.

تاریخ انتشار

09/23/2012

تصویر خبر

پیوست: