پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

فراخوان انتخاب کارمند نمونه

 معاون محترم

رئیس محترم
مدیرکل محترم
 
با سلام و احترام

 

 

به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاشهای صادقانه کارمندان دانشگاه به پیوست فرم معیارها و شاخص های انتخاب کارمند نمونه ( فرم شماره یک ) و فرم مشخصات و اهم اقدامات کارکنان برگزیده (فرم شماره دو ) تقدیم می گردد. خواهشمند است فرمهای مذکور در اختیار کارمندان با حداقل یک سابق کار در دانشگاه (رسمی، پیمانی، خدمات معین و قانون کار) و مدیران (مدیران کل، معاونین مدیران کل، معاونین اداری و مالی دانشکده ها و رواسای ادارات) قرار داده شود تا آن دسته از کارمندان و مدیران که داوطلب شرکت در فراخوان انتخاب کارمند و مدیر نمونه هستند، نسبت به تکمیل فرمهای 1 و 2 اقدام نمایند. مستدعی است پس از جمع بندی، فرم آن دسته از متقاضیانی که حداقل 70% از مجموع امتیازات مندرج در فرم شماره یک را کسب نمایند، به همراه مستندات و دلایل توجیهی بر اساس آنچه در فرم مشخص شده است، برای بررسی و اخذ تصمیم به کمیته انتخاب کارمند و مدیر نمونه مستقر در این معاونت، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 8/5/91 ارسال فرمائید. شایان ذکر است به فرمهایی که مستندات لازم ارائه نشده باشد یا بعد از تاریخ ذکر شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. قبلا از اقدام به موقع شما سپاسگزاریم.  
 
  
با آرزوی توفیق الهی
محمدرضا فلاح
معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 
 
 

تاریخ انتشار

07/17/2012

تصویر خبر

پیوست: