پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

News: امکانات رفاهی زائرسرا و مهمانسرا

عنوان

امکانات رفاهی زائرسرا و مهمانسرا

 

معاون محترم
مدیر کل محترم
رئیس محترم
با سلام
 
احتراماً، به منظور برنامه ريزي همکاران محترم برای استفاده از امكانات زائر سراي مشهد مقدس و مهمانسرای رامسر در ايام تابستان سال 1391خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی اطلاع رسانی شودهمکارانی كه متقاضي استفاده از تسهیلات فوق می باشند پس از مطالعه شرایط ، هزینه ها و نوبت های اعلام شده نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست خود حداکثر تا تاریخ 10/03/1391  اقدام نمایند.
 
شرايط:
1-     اولويت با متقاضياني خواهد بود كه تا کنون از تسهیلات فوق استفاده ننموده اند.
2-     همکاران محترم صرفاً مجاز به انتخاب یک تاریخ در یکی از اماکن ( زائر سرای مشهد / مهمانسرای رامسر) می باشند.
3-     چنانچه تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد، همکارانی که عید و تابستان سال 1390  و عید سال 1391از تسهیلات فوق استفاده نموده اند از لیست خارج می گردند.
4-     چنانچه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيش از ظرفيت اعلام شده باشد انتخاب با قرعه كشي صورت خواهد گرفت.
5-      در صورت عدم حضور کارمند به هنگام استفاده از تسهیلات رفاهی هزینه هر شب اقامت بصورت آزاد در ایام عید و تابستان سال محاسبه خواهد شد.
6-      جدول زمان بندی:
 
ردیف
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ردیف
تاریخ شروع
تاریخ پایان
1
1391/04/01
1391/04/05
9*
1391/05/18
1391/05/22
2
1391/04/07
1391/04/11
10*
1391/05/24
1391/05/28
3
1391/04/13
1391/04/17
11
1391/05/30
1391/06/03
4
1391/04/19
1391/04/23
12
1391/06/05
1391/06/09
5
1391/04/25
1391/04/29
13
1391/06/11
1391/06/15
6*
1391/04/31
1391/05/04
14
1391/06/17
1391/06/21
7*
1391/05/06
1391/05/10
15
1391/06/23
1391/06/27
8*
1391/05/12
1391/05/16
16
1391/06/29
1391/07/02
 
*ایام ماه مبارک رمضان
 
 
7-برای ایام ماه مبارک رمضان همکاران می توانند نسبت به درخواست دو تاریخ اقدام نمایند.
8-هزینه استفاده از تسهیلات رفاهی زائر سرای مشهد و مهمانسرای رامسر
 
شرح
واحد یک خوابه
واحد دو خوابه
مهمانسرای رامسر
هزینه هر شب اقامت
آزاد در ایام معمول سال
000/300
000/350
000/350
آزاد در ایام عید و تابستان
000/450
000/500
000/500
کارمندان شاغل/بازنشسته
000/60
000/80
000/80
هیات علمی شاغل/بازنشسته
000/80
000/100
000/100
شرکتی
000/40
000/50
000/50
هزینه تعداد دفعات استفاده که به هزینه هر شب اقامت اضافه می شود
بار دوم
50% قیمت آزاد در ایام معمول سال
50% قیمت آزاد در ایام معمول سال
50% قیمت آزاد در ایام معمول سال
بارسوم و بیشتر
100% قیمت آزاد در ایام معمول سال
100% قیمت آزاد در ایام معمول سال
100% قیمت آزاد در ایام معمول سال
ظرفیت
2
4
5
حداکثر نفرات مازاد
2
2
2
هزینه هر نفر مازاد به ازای هر شب
000/40
000/40
000/40
 
v       در صورت عدم حضور خود کارمند در استفاده از تسهیلات رفاهی هزینه هر شب اقامت بصورت آزاد در ایام معمول سال محاسبه خواهد شد.
 

 

تاریخ انتشار

05/08/2012

تصویر خبر

پیوست: