پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

News: اطلاعیه مهم «بسته بودن درب شماره یک دانشگاه»

عنوان

اطلاعیه مهم «بسته بودن درب شماره یک دانشگاه»

با توجه به عملیات عمرانی مترو درب شماره یک دانشگاه از تاریخ 23/01/91 بسته خواهد بود. لذا همکاران محترم و دانشجویان عزیز برای تردد از درب شماره 3 دانشگاه اقدام نمایند.​

تاریخ انتشار

04/15/2012

تصویر خبر

پیوست: