پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

دکتر حشمت امیدی

:

Research

وب سایت حشمت امیدی
​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 مقالات

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فشرده سازی دسته بندی : مقالات ژورنال ‎(66)
     Mehdi Aghighi Shahverdi, Heshmat Omidi
  
    12 Sep 2018    Industrial Crops & Products
حشمت امیدی و خدیجه احمدی
  
1397تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
Omidi
  
2018Plant Physiology and Biochemistry
GORZI, OMIDI, BOSTANI
  
2018APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 16(4):4753-4771.
MEISAM POURHADI1 , HASSANALI NAGHDI BADI2 *, ALI MEHRAFARIN2 , HESHMAT OMIDI3 , REZA HAJIAGHAEE
  
2018Herba Polonica
M. Aghighi Shahverdi, H. Omidi, H. Mosanaiey, M. Pessarakli, S. E. Mousavi, M. Ghasemzadeh, 
  
2018Journal of Plant Nutrition
Meisam Pourhadi, Hassanali Naghdi Badi, Ali Mehrafarin, Heshmat Omidi, Reza Hajiaghaee
  
2018Research Journal of Pharmacognosy (RJP) 5(3), 2018: 00-00
Hojjat Ataei Somagh1 * Seyyed Mehdi Mousavi , Heshmat Omidi , Elnaz Mohammadian and Milad Hemmat
  
2017Iranian Journal of Plant Physiology 7 (4), 2149- 2156
علی منصوری  احمد احمدی؛ حشمت امیدی
  
دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 72-81 نشریه تحقیقات بذر
مهدی عقیقی شاهوردی، حشمت امیدی*، سیدجلال طباطبایی
  
سال دوازدهم، شماره 47، پاييز 1396 / صفحات: 40-23نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی، سال دوازدهم، شماره 47، پاييز 1396
وحید منصوری گندمانی  حشمت امیدی
  
1396نشریه علوم و فناوری بذر-دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-203
Mehdi Aghighi Shahverdi, Heshmat Omidi, Seyed Jalal Tabatabaei
  
2017Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences
Mehdi Aghighi Shahverdi, Heshmat Omidi, Seyed Jalal Tabatabaei
  
2017Journal of Seed Science, v.39, n.4, p.000-000, 2017 http://dx.doi.org/10.1590/2317-1545v39n4172539
AGHIGHI SHAVERDI, M. – OMIDI, H.* – TABATABAEI, S.
  
2017APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 12(2017): 40-52. http://www.aloki.hu ● ISSN 1589 1623 (Print) ● ISSN 1785 0037 (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/
سید اسماعیل موسوی، حشمت امیدی
  
1396نشریه تحقیقات بذر، سال هفتم، شماره 2 ، تابستان 13
زهرا مراديان ، حشمت اميدی
  
1396نشريه تحقيقات بذر، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1396
خدیجه احمدی، حشمت امیدی
  
جلد دهم، شماره دوم، تابستان 1396تنش‌های محیطی در علوم زراعی، جلد 10، تابستان 1396
مهدي عقيقي شاهوردي *، حشمت اميدي، سيد اسماعيل موسوي 
  
1395مجله پژوهش هاي بذر ايران ، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان 1395  صص 105-118
K. Noori1, H. Omidi , L. Pirahmad
  
June 2016 Journal of Fundamental and Applied Sciences
سمیرا علیپور گراوند حشمت امیدي، خدیجه احمدي
  
نشریه تحقیقات بذر، سال ششم، شماره 1، بهار 1396نشریه تحقیقات بذر، سال ششم، شماره 1، بهار 1396
مهدي عقیقی شاهوردي، حشمت امیدي، سعید راستی
  
95نشریه تحقیقات بذر، سال ششم، شماره 1، بهار 139
Milad Hemati and Heshmat Omidi
  
2016International Journal of Agriculture and Biosciences
مهدی عقیقی، حشمت امیدی و عبدالامیر بستانی
  
1395فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی 1 – جلد 11 ، شماره 4، صفحات 55-71
آرزو پراور، حشمت امیدی ، نسرین سادات عیسی نژاد  و مجید امیرزاده
  
1395فصلنامه علوم و تکنولوژی بذر
نسرین سادات عیسینژاد و حشمت امیدی و آرزو پراور
  
1394فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی 1 – جلد 11 ، شماره 4، صفحات 11
مصطفی نجفی خدیجه احمدی حشمت امیدی
  
1395مجله علوم و تحقيقات بذر ايران
مهدی عقیقی شاهوردی، حشمت امیدی
  
1395مجله علوم و تحقيقات بذر ايران
مهدي عقيقي شاهوردي و حشمت اميدي
  
1395مجله علوم و تحقيقات بذر ايران
لیلا لطف الهی حسین ترابی گل سفیدی،حشمت اميدي
  
1394فصلنامه گياهان دارويي
لیلا لطف الهی؛ حسین ترابی ؛ حشمت امیدی
  
1394ایران-مجله پژوهشهای تولید گیاهی مقاله 6، دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-103
1 - 30بعدی
 
 

 پایان نامه ها

 
پیوستها
  
  
  
  
  
فاطمه کنگرانی فراهانی19/05/1439
  
لطیفی15/11/1437
  
علی منصوری                                     23/12/1438
  
 سيد مهدي موسوي موسوي 23/05/1438
  
 سيد اسماعيل موسوي 23/05/1438
  
ناصر قاسمی                                 23/11/1437
  
حامد حسن زاده دلوئی21/03/1437
  
خدیجه احمدی08/08/1437
  
مرضیه نظری18/04/1437
  
فاطمه پیرجلیلی18/04/1437
  
عباس نجاتی سینی                                  17/04/1437
  
وحید منصوری گندمانی20/04/1437
  
مجید امیرزاده گرو05/03/1436
  
لیلا لطف الهی14/06/1435
  
محمد اينانلوفر30/01/1435
  
مهندس يحيي کيان 15/01/1435
  
مهندس محمد کاظم سلطاني گردفرامرزي15/01/1435
  
مهندس کريم نوري خانقاه15/01/1435
  
مهندس علي گلزاد 15/01/1435
  
مهندس هدي شمس 15/01/1435
  
مهندس زهرا زينلي15/01/1435
  
مهندس باقري 15/01/1435
  
مهندس اسماعيلي15/01/1435
  
مهندس محمدي15/01/1435
  
مهندس جعفرزاده15/01/1435
  
مهندس راستي15/01/1435
  
مهندس کيايي15/01/1435
 

 طرح های پژوهشی

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
 

 کتاب

 
پیوستها
  
  
  
  
  
  
حشمت اله امیدی،محمدرضا سیفی،لیلا نصیرزاده شابک 978-600-7783-27-6  سال نشر  ۱۳۹۴موضوع: کشاورزی رده: ۶۳۰ الف ۷۹۸ ع سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى استان: خراسان رضوي ـ شهر: مشهد
  
حشمت اميدي، حسن اميدي، نصرت اله عباسيsystems/index/reu/exc/scel/nea/con/SOLAP2دومين همايش ملي ضايعات محصولات كشاورزي، تهران، آبان 1384.
  
حشمت امیدی و لیلا جعفرزاده و حسنعلی نقدی بادیدانشگاه شاهد1392