پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دکتر حشمت امیدی

:

سوابق شغلی: مسئول کمیته بررسی مشکلات بخش کشاورزی

سمت اجرایی

مسئول کمیته بررسی مشکلات بخش کشاورزی

محل خدمت

 

از سال

 

تا سال

 

توضیحات تکمیلی

 

پیوستها

ایجاد شده در 1392/08/19 12:00 ب.ظ توسط: مدیر سایت
ویرایش شده در 1392/08/19 12:00 ب.ظ توسط مدیر سایت