پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دکتر حشمت امیدی

:

سوابق شغلی: عضو کميته مرکزي بررسي آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فنآورزي

سمت اجرایی

عضو کميته مرکزي بررسي آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فنآورزي

محل خدمت

 

از سال

 

تا سال

 

توضیحات تکمیلی

 

پیوستها

ایجاد شده در 1392/08/19 11:57 ق.ظ توسط: مدیر سایت
ویرایش شده در 1392/08/19 11:57 ق.ظ توسط مدیر سایت