پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

دکتر حشمت امیدی

:

سوابق شغلی: سرپرست و مسئول راه اندازي کلکسيون گياهان دارويي دانشگاه شاهد 1386

سمت اجرایی

سرپرست و مسئول راه اندازي کلکسيون گياهان دارويي دانشگاه شاهد 1386

محل خدمت

 

از سال

 

تا سال

 

توضیحات تکمیلی

 

پیوستها

ایجاد شده در 1392/08/19 11:56 ق.ظ توسط: مدیر سایت
ویرایش شده در 1392/08/19 11:56 ق.ظ توسط مدیر سایت