پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​​​​​
​​​​​​​صندوق رفاه دانشجویی در دو بخش پرداخت وام و کار دانشجویی در راستای کمک به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت و متقاضیان وام دانشجویی، اقدام به پرداخت وام های شهریه، تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، بیماری‌ های خاص، وام ویژه دکتری و وام بنیاد علوی و همچنین پرداخت کمک هزینه سفرهای حج، عتبات عالیات و ازدواج، براساس ضوابط اعلام شده از سوی صندوق رفاه وزارتین علوم و بهداشت می نماید.
در بخش کار دانشجویی دانشجویان متقاضی به کار می توانند با هماهنگی مسوولین واحدهای کار دانشجویی در دانشگاه و دانشکده ها، اقدام به اخذ کار دانشجویی نمایند که پس از تایید از سوی مسئولین ذیربط به این دسته از دانشجویان برابر ضوابط موجود و میزان ساعت کارکرد هر ماه مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت ​خواهد شد.​
 
فیروز پاکدل.jpg
​​​​​​​​​​کارشناس وام و کار دانشجویی: آقای فیروز پاکدل
شماره تماس: 51215272
وام دانشجویی: آقای عبدالامیر فدایی
شماره تماس: 51215271​