پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

 

 مصاحبه های تلویزیونی

 
92_11_13_tv.png
      
1. سيماي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة مجله علمي"، جام جم 1، (22/4/1386، ساعت 19 تا 54/19). موضوع گفتگو: آشنايي با علم‌سنجي و نحوة محاسبة رتبة علمي ايران در منطقه و جهان. . [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: www.aparat.com/v/kvyL4   
 
2. سيماي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة پرتو"، شبكة 4، (30/8/1386، ساعت 30/20 تا /05/21). موضوع گفتگو: علم‌سنجي و  ISI  [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.aparat.com/v/1eLpP
 
3. سيماي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة ایران، علم 86"، شبكة جام جم 1، (5/1/1387، ساعت 30/21 تا 25/22). موضوع گفتگو: وضعیت علمی ایران در سال 1386
 
4. سيماي جمهوري اسلامي ايران، "Perspective of Iran Science"، شبكة سحر، (18/8/1387، ساعت 10/24 تا 25/00 بامداد). [برنامه به زبان انگلیسی]. موضوع گفتگو: مروری بر وضعیت توسعۀ علمی ایران.
 
5. سيماي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة فرجه"، شبكة 4، (19/4/1388، ساعت 10/13 تا 58/13). موضوع گفتگو: علم‌سنجي: راهبردها، چالش‌ها و برنامه‌ها. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در:  http://www.aparat.com/v/S39da
 
6. سيماي جمهوري اسلامي ايران، مصاحبۀ تلفنی با "برنامة مجله علمي"، جام جم 1، (2/5/1388، ساعت 20 تا 21)، (مصاحبۀ تلفنی از ساعت 30/8 تا 40/8). موضوع گفتگو: جایگاه علمی ایران در جهان.
 
7. سيماي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة طلوع"، شبكة 4، (17/12/1390، ساعت 30/7 تا 8)، مدت برنامه: 34:31 دقیقه. موضوع گفتگو: آشنایی با علم‌سنجی​. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.aparat.com/v/esKR3