پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

 

 مصاحبه های رادیویی

 
92_11_13_radio.png
ردیف
عنوان مصاحبه
1
 صداي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة گفتگو" (13 مرداد 1386، ساعت 30/20 تا 21). موضوع گفتگو: معرفی آخرين رتبة علمي ايران و برخي از كشورهاي منطقه.
2
صداي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة گفتگو" (21 شهريور 1386، ساعت 45/20 تا 21).  موضوع گفتگو: ISI و جايگاه آن در رتبه‌بندي علمي كشورها.
3
صدای جمهوري اسلامي ايران، "راديو خبر" (18 آبان 1386، خبر ساعت 10، در اخبار ساير خبرهاي راديوهاي سراسري).  موضوع گفتگو: آشنايي با علم‌سنجي و شاخص‌هاي آن در رتبه‌بندي علمي كشورها.
4
صداي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة گفتگو" (24 آبان 1387، ساعت 45/17 تا 30/19).  موضوع گفتگو: جایگاه علم ایران در جهان.
5
صداي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة گفتگو" (24 آبان 1387، ساعت 45/17 تا 30/19).  موضوع گفتگو: جایگاه علم ایران در جهان.
6
صداي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة گفتگو" (24 آبان 1387، ساعت 45/17 تا 30/19).  موضوع گفتگو: جایگاه علم ایران در جهان
7
صداي جمهوري اسلامي ايران، "برنامة گفتگو" (24 آبان 1387، ساعت 45/17 تا 30/19).  موضوع گفتگو: جایگاه علم ایران در جهان.
8
صداي جمهوري اسلامي ايران، رادیو جوان، "برنامة انعکاس"، موج FM، ردیف 1/88 (15 فروردین 1389، ساعت 21 تا 30/21). موضوع گفتگو: آیندۀ علم ایران.
9
صداي جمهوري اسلامي ايران، "برنامۀ صبح دانش" (شنبه، 15 خرداد 1389، ساعت 10/09 تا 22/09). موضوع گفتگو: رتبۀ علمی دانشگاه‌های ایران در ISI.