پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

 مصاحبه های مطبوعاتی

 
​ 
92_11_13_matbooati.png
1) "گزارش تحليلي درباره روند محاسبة رتبة علمي ايران در دنيا و منطقه: تعداد دانشمندان ايران نزديك به استاندارد جهان"، روزنامه همشهري، سال 15، شمارة 4269 (چهارشنبه، 26 ارديبهشت 1386)، ص. 7.
 
2) "رتبة علمي ايران در جهان چند است؟"، روزنامه همشهري، سال 15، شمارة 4276 (پنج‌شنبه، 3 خرداد 1386)، ص. 7.
 
3) "تخصصي‌تر شدن كتاب‌هاي رشتة علوم كتابداري و اطلاع‌رساني يك ضرورت است"، خبرنامه سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها، شمارة 51، (خرداد 1386)، ص. 6- 7.
 
4) "آيا افزايش توليدات علمي نمايه شدة ايران در پايگاه مؤسسة اطلاعات علمي، نشانة پيشرفت است؟: گريز از توهم توسعة علمي"، روزنامه همشهري، سال 15، شمارة 4363 (سه‌شنبه، 20 شهريور 1386)، ص. 7.
 
5) "چالش‌هاي پيش روي ايران در مواجهه با ISI: توهم توسعة علمي، واقعي نيست"، روزنامه جام جم، سال 8، شمارة 2117 (چهارشنبه، 18 مهر 1386)، ص. 7.
 
6) "تازه‌ترين گزارش‌ISI از توليد علم و رتبه علمي ايران: ثبت بيش ازپنج هزار و‌٣٦٠ مقاله علمي طي هشت ماه اول ‌٢٠٠٧ (صعود به رتبه چهل و يكم) توليد علم جهان طي دورة ١٠ ساله اخير"، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا). سرويس علمي، 17/6/1386، (ساعت 45: 40: 12)، كد خبر 07868- 8606. [پيوسته]. دسترس‌پذير در: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx? ID=News-992401
 
7) "پاسخ مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي به مقالة رئيس فرهنگستان علوم (‌1): 
آيا بالاتر رفتن رتبه علمي در ISI، توهم توسعة علمي را تداعي مي‌كند؟". خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا). سرويس علمي، 21/6/1386، (ساعت 06: 42: 12)، كد خبر 10045- 8606. [پيوسته]. دسترس‌پذير در:  http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-994578 
 
8) "پاسخ مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي به مقالة رئيس فرهنگستان علوم (‌2): 
آيا بالاتر رفتن رتبة علمي در ISI، توهم توسعة علمي را تداعي مي‌كند؟". خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا). سرويس علمي، 21/6/1386، (ساعت 38: 43: 12)، كد خبر 11226- 8606. [پيوسته].  دسترس‌پذير در: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-995759 
 
9) "تازه‌ترين گزارش ‌از توليد علم ايران در ISI: صعود به رتبه چهلم توليد علم جهان طي دورة ‌١٠ ساله، رشد شاخصِ نسبت استناد به مقالات ايران"، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا). سرويس علمي، 09/07/1386، (ساعت 02: 57: 13)، كد خبر 04111- 8607. [پيوسته]. دسترس‌پذير در: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-992401 
 
10) "یک استاد کتابداری و اطلاع‌رسانی عنوان کرد: انتقال مهارت به مخاطب، مهم‌ترین وظیفۀ کتابدار است"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، 7/3/1387، (ساعت 14:49). [پيوسته]. دسترس‌پذير در: http://www.ibna.ir/prtai0nu.49nwi15kk4.html
 
11) "آیندۀ پژوهش کتابداری ایران روشن است"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، 16/5/1387. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.ibna.ir/vdci53ar.t1apz2bcct.html
 
12) "در رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی صورت می‌پذیرد: تلاش دانشگاه شاهد برای تأسیس گرایش علم‌سنجی"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، 22/5/1387، (ساعت 14:01). [پيوسته]. دسترس‌پذير در: http://www.ibna.ir/vdchxwni.23nxzdftt2.html
 
13) نوروزي چاكلي، عبدالرضا. (1386). “در پاسخ به مقالة دكتر رضا داوري: سياست علم‌سنجي: آيا بالاتر رفتن رتبة علمي در ISI، توهم توسعة علمي را تداعي مي‌كند؟”. روزنامه ايران. س. 13، ش. 3737، (25 شهريور). ص. 10.
 
14) "کتابداران از سالی که گذشت نباید بگذرند"، شیرازه، سال اول، شمارۀ 2، بهمن و اسفند 1386. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1051 
 
15) "با تأکید بر ضرورت اعلام رتبه علمی کشور در بازه‌های 10 ساله؛ مدیر علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: ایران از لحاظ مدارک علمی نمایه شده در 10 سال اخیر، در رتبۀ 38 جهان است"، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا). سرويس علمي، 13/11/1387، (ساعت 06: 46: 09)، كد خبر: 1281740. [پيوسته]. دسترس‌پذير در: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1281740 
 
16) "رئیس گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با اعلام ثبت 13هزار567 مدرک علمی ایران در پایگاه WoS در سال 2008 از نمایه پنج‌هزار و 303 مدرک علمی در این پایگاه از ابتدای ژانویه تا 20 آوریل 2009 (31 فروردین ما) خبر داد."، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 18/2/1388، کد خبر: 09723- 8802. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1331457&Lang=P
 
17) "مطالعۀ هدفمند، شاخص توسعه کتابخوانی است"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). 2/6/1388، (ساعت 49:12)، کد مطلب: 47429. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.ibna.ir/vdcfljdj.w6de0agiiw.html
 
18) "در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد: جدیدترین آمار و رتبه‌بندی جهانی ایران به تفکیک حوزه‌های مختلف علمی"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، 10/4/1388، (ساعت: 12:16:40)، کد خبر: 03323- 8804. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1362881
 
19) "مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: ارتقای ایران به رتبۀ سی و هفتم تولید علم جهان، صعود پنج پله‌یی ایران به جایگاه چهل و یک جهان در تعداد استنادها"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، 8/4/1388، (ساعت: 12:49:33)، کد خبر: 03157- 8804. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-132715&Lang=P
 
20) "علم‌سنجی ایرانی در گفتگوی تفصیلی با دکتر نوروزی چاکلی: به ازای هر 100 استاد دانشگاه، 99 مقاله و تنها یک اختراع وجود دارد. کنسرسیوم ارزیابی وضعیت علمی کشور تشکیل می‌شود"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 12/3/1388، (ساعت 13:59:50)، کد خبر: 11847-8802. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.isna.ir/ISNA?NewsView.aspx?ID=News-1333581&Lang=P
 
21) "22 مقالۀ کتابداری از ایرانیان در WoS ثبت شد"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، 14/5/1388، (ساعت 10:34). [پيوسته]. دسترس‌پذير در: http://www.ibna.ir/vdcdj90o.yt09z6a22y.html
 
22) "با اعلام آخرین آمار مستندات علمی 10 سال اخیر ایران مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ایران با یک پله صعود در جایگاه 36 تولید علم جهان قرار گرفت"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 27/5/1388، (ساعت 12:58:30)، کد خبر: 03585-8807. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx? ID=News-1419039&Lang=P
 
23) "رشد چشمگیر مقالات علمی ایران در سال 2009 رئیس گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: نمایه 13هزار و 257 مدرک علمی طی 9 ماه اول سال در پایگاه WoS"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 2/8/1388، (ساعت 12:35:06)، کد خبر: 03586-8807. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1419040&Lang=P
 
24) "رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي كشور از نظر تعداد مقالات در ISI/ دانشگاه آزاد اسلامي صدرنشين دانشگاه‌ها در رشته شيمي، تهران، صنعتي شريف و علوم پزشكي تهران؛ رتبه‌هاي اول تا سوم مقالات"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 11/3/1389، (ساعت 10:44:17)، کد خبر: 05225-8903. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1547681&Lang=P
 
25) "محققان ايراني رتبه دوم توليد مقالات را بين كشورهاي اسلامي كسب كردند"، خبرگزاری جمهوري اسلامي ايران (ایرنا). سرویس علمی- فرهنگي، 11/3/1389، (ساعت 16:40:24)، کد خبر: 1151371. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1151371 
 
26) رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از نظر تعداد مقالات در ISI"، همشهري آنلاین، (سه‌شنبه، 11 خرداد 1389، ساعت 14:49)، [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=116128
 
27) "جزئیات تازه‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در ISI/ حضور 14 دانشگاه ایرن در فهرست دانشگاههای دارای رتبه؛ پیشتازی دانشگاه رازی از لحاظ نسبت استناد به مقاله در کشور"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 18/3/1389، (ساعت 11:19:01)، کد خبر: 05114-8903. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://isna.ir/isna/NewsView.aspx? ID=News-1547570&Lang=P
 
28) "ایران مقام هفتم آسیا را در تولید مقالات علمی دارد"، خبرگزاری جمهوري اسلامي ايران (ایرنا). سرویس علمی- فرهنگي، 18/3/1389، (ساعت 14:35)، [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8903152771143508.htm
 
29) "14 دانشگاه ايراني در فهرست دانشگاه‌هاي برتر جهان"، جام جم آنلاين، يكشنبه 16/3/1389، (ساعت 08:00)، شماره خبر: 100877043601 [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100877043601
 
30) "14 دانشگاه ايراني در فهرست دانشگاه‌هاي برتر جهان"، روزنامه جام جم، يكشنبه 16/3/1389، ص. 21.
 
31) "14 دانشگاه ايراني در فهرست دانشگاه‌هاي رتبه‌دار جهان قرار گرفتند"، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، پنج‌شنبه 24/4/1389، (ساعت 15:48:14)، كد خبر: 1228411. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در:  http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1228411
 
32) "مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد: ثبت 14هزار و 958 عنوان مدرک علمی در پایگاه اسکوپوس از ابتدای 2010، دانشگاه تهران در بین پانصد دانشگاه برتر جهان"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، چهارشنبه 17/6/1389، (ساعت 08:55:36)، کد خبر: 09955-8906. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1608642&Lang=P
 
33) "مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي خبر داد: نمايه 12هزار و 391 مدرك علمي از ابتداي 2010 در پايگاهWoS "، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، چهارشنبه 22/6/1389، (ساعت 11:36:36)، کد خبر: 09446-8906. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1608133 
 
34) "گزارش ایسنا از تازه‌ترین آمار تولید علم کشور: ثبت بیش از 16هزار مستند علمی محققان ایرانی از ابتدای 2010؛ جهش 30 درصدی تولیدات علمی نمایه شدۀ ایران طی دو ماه اخیر"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، یکشنبه 16/8/1389، (ساعت 11:38:09)، کد خبر: 10454-8908. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1649512
 
35) "مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور: دست‌اندركاران ترويج علم به ياري كتابخانه‌ها بشتابند"، خبرگزاري كتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، شنبه 27/9/1389، (ساعت 12:07)، کد مطلب: 90891. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در:  http://www.ibna.ir/vdcgq79y.ak9zy4prra.html 
 
36) "رتبه‌بندي دانشگاههاي جهان بر اساس شاخص‌هاي رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان براساس شاخص‌هايISI/ مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور خبر داد: حضور 16 دانشگاه كشور در ميان برترين دانشگاههاي جهان"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی- فناوري، جمعه 3/10/1389، (ساعت 12:55:53)، کد خبر: 18270-8909. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1677750
 
37) "اما و اگرهای متمرکز شدن آزمون دکترای کتابداری: خلاقیت و تحقیق، معیار اصلی گزینش دانشجوی دکترای کتابداری باشد"، خبرگزاري كتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، شنبه 22/11/1389، (ساعت 11:34). [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.ibna.ir/vdcbz5b9.rhb0wpiuur.txt
 
38) "آسيب‌شناسي كتاب‌هاي رشته كتابداري (7): افزايش امتياز علمي تأليف كتاب به پويايي حوزه نشر مي‌انجامد"، خبرگزاري كتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، دوشنبه 24/11/1390، (ساعت 11:41). [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.ibna.ir/vdcjyhevtuqe8az.fsfu.html
 
39) "درد ما چاپ مقاله ISI نیست"، روزنامه جام جم، یکشنبه 11/4/1391. ص. 12. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در:  http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283534470121.pdf 
 
40) "کتابداری در عرصه سیاستگذاری علم نیز وارد شده است"، خبرگزاري لیزنا، چهارشنبه 30/9/1390، (ساعت 14:23). [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.lisna.ir/index.php? option=com_content&view=article&id=7265
 
41) "تعداد چاپ مقالات در مجلات ISI تا چه اندازه نماد توسعه‌یافتگی علمی است؟ تولید علم باید منشأ ثروت شود"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه، سال هجدهم، شماره 5236، چهارشنبه 8/9/1391. ص. 12. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.iran-newspaper.com/1391/9/8/Iran/5236/Page/12/Iran_5236_12.pdf 
 
42) "در گفت‌و‌گو با صاحبنظران جایگاه پژوهش و میزان کاربرد آن در جامعه آسیب‌شناسی شد: پژوهش‌هایی که همچون راز سر به مهر می‌مانند"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه، سال هجدهم، شماره 5249، پنج‌شنبه 23/9/1391. ص. 14. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.iran-newspaper.com/1391/9/23/Iran/5249/Page/14/Index.htm
 
43) "تأملي پيرامون تحريم علمي نويسندگان ايراني: تیغ قدرت بر شاهرگ علم"، روزنامه ایران، بخش اندیشه، سال نوزدهم، شماره 5505، پنج‌شنبه 16/8/1392. ص. 9. [پیوسته]. دسترس‌پذیر در: http://www.iran- newspaper.com/1392/8/16/Iran/5505/Page/9/Index.htm
 
44) گفتگو با پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی کشور در سال 90 "دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی" http://shahed.ac.ir/Lists/News1/DispForm.aspx?ID=849