پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

 

 پایان نامه دکتری

 
پایان نامه دکتری
 

  نوروزي چاكلي، عبدالرضا. (1386). بررسي تطبيقي و ارزيابي برنامه‌ها و عملكردهاي مراكز ملي اطلاعات علمي در ايران. پايان‌نامه دكتري. دانشگاه فردوسي (مشهد)، دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي، گروه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني.