پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 سوابق شغلی

 
  
  
  
  
  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری2 تیر 1395ادامه دارد
  
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز فناوري اطلاعات و اطلاع‌رساني کشاورزي1394ادامه دارد
  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری13941394
  
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران11 بهمن 1391ادامه دارد
  
دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1391تاکنون
  
دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری22 آذر 1391تاکنون
  
دانشگاه شاهد28 شهریور 1391تاکنون
  
دانشگاه شاهد25 بهمن 1390تاکنون
  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، شورای برنامه ریزی آموزش عالی1388تاکنون
  
دانشگاه شاهد17 مهر 13904 آذر 1396
  
دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی11 بهمن 1389تاکنون
  
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاردیبهشت 1388اردیبهشت 1389
  
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی19 مرداد 1388تاکنون
  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی22 آبان 138717 مهر 1390
  
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور22 اسفند 13871388
  
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)22 اردیبهشت 1386تاکنون
  
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوردی ماه 13851389
  
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور13861389
  
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور11 دی 1385اردیبهشت 1390
  
دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهدتیر ماه 1384اردیبهشت ماه 1386
  
دانشگاه شاهد22 آذر 138517 مهر 1390
  
دانشگاه شاهد4 تیر 1384بهمن 1385
  
سازمان جوانان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران- سازمان مرکزی- تهران13821383
  
دانشگاه شاهد4 بهمن 138117 مهر 1390
  
دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد13801381
  
شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تأمین اطّلاعات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری13811390
  
دانشگاه شاهد1380تاکنون
  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب13801380
  
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران- جنوب13791380
  
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس13771379
1 - 30بعدی