پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 توسعه رشته های دانشگاهی:


- تدوین و طراحی سرفصل‌ها و برنامه‌های دوره کارشناسی ارشد رشتۀ علم‌سنجی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای نخستین بار در کشور.

  

- راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد رشتۀ علم‌سنجی در دانشگاه شاهد از سال 1390، برای نخستین بار در کشور.