پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

جستجو

هشدار

لطفاً پیش از استفاده از راهکار فیلتر پرنیان کد فعالسازی دریافتی از www.sharepointstore.ir را ثبت کنید. چنانچه قبلاً برنامه را فعال کرده اید، از start بودن سرویس قفل پرنیان (Parnian Security Protection Srv) در بخش سرویس های ویندوز اطمینان حاصل کنید
تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
کلمات کلیدی
  
  
1398/10/14
011:034
  
1398/10/14
011:034
آموزش
  
1398/10/14
011
اطلاعیه
  
1398/10/08
011
اخبار
  
1398/10/03
011،032
اخبار
  
1398/10/03
011؛033
اخبار
  
1398/10/03
اخبار
  
1398/10/03
011؛034
اخبار
  
1398/10/02
011،026
اخبار
  
1398/10/02
011،032
اخبار
  
1398/10/01
034
اطلاعیه
  
1398/10/01
011،032
اخبار
  
1398/09/26
022
اخبار
  
1398/09/26
011؛033
اطلاعیه
  
1398/09/26
011؛034
  
1398/09/26
011،031
اطلاعیه
  
1398/09/26
011؛033
اخبار
  
1398/09/26
011؛034
اخبار
  
1398/09/23
011؛034،033
اخبار
  
1398/09/23
011،032
اطلاعیه
  
1398/09/18
011؛034
اخبار
  
1398/09/17
011؛034
اخبار
  
1398/09/17
011،032
اخبار
  
1398/09/17
011،032;022
اخبار
  
1398/09/17
011
اخبار
  
1398/09/16
011
اطلاعیه
  
1398/09/16
011؛033
اطلاعیه
  
1398/09/16
011؛033،022
اخبار
  
1398/09/13
011
اطلاعیه
  
1398/09/13
026
اطلاعیه
1 - 30بعدی