پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

جستجو

هشدار

لطفاً پیش از استفاده از راهکار فیلتر پرنیان کد فعالسازی دریافتی از www.sharepointstore.ir را ثبت کنید. چنانچه قبلاً برنامه را فعال کرده اید، از start بودن سرویس قفل پرنیان (Parnian Security Protection Srv) در بخش سرویس های ویندوز اطمینان حاصل کنید
تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
کلمات کلیدی
  
  
1398/04/25
011؛024
اخبار
  
1398/04/25
011؛023
اخبار
  
1398/04/24
011
اطلاعیه
  
1398/04/23
011،0333
همایش ها و اکنفرانس ها
  
1398/04/23
021،022،034
اطلاعیه
  
1398/04/22
011
اطلاعیه
  
1398/04/22
011،032
اخبار
  
1398/04/19
011
اطلاعیه
  
1398/04/19
011
اخبار
  
1398/04/17
011
اخبار
  
1398/04/17
011
اطلاعیه
  
1398/04/16
011؛032
اخبار
  
1398/04/12
011،022
اخبار
  
1398/04/11
011،024
اخبار
  
1398/04/11
011،027
اخبار
  
1398/04/11
011،021
اخبار
  
1398/04/10
011
  
1398/04/09
011; 032
  
1398/04/04
011
  
1398/04/02
011
  
1398/04/02
011
  
1398/04/02
011; 061
  
1398/03/29
  
1398/03/29
011؛032
همایش ها و اکنفرانس ها
  
1398/03/28
011
  
1398/03/28
011; 034
  
1398/03/27
011; 033
  
1398/03/26
011; 033
  
1398/03/26
011; 034
  
1398/03/12
011؛0333
اطلاعیه
1 - 30بعدی