پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خبر

:

صفحات :اخبار منتشر نشدهجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
  
  
  
  
25/06/144225/06/1442اخبارتایید
  
19/06/144219/06/1442اخبارتایید
  
14/06/144214/06/1442اخبارتایید
  
07/06/144207/06/1442تایید
  
27/05/144227/05/1442اخبارتایید
  
17/05/144217/05/1442اخبارتایید
  
13/05/144213/05/1442اخبارتایید
  
07/05/144207/05/1442اخبارتایید
  
28/04/144228/04/1442اخبارتایید
  
25/03/144225/03/1442اطلاعیهتایید
  
20/03/144220/03/1442اطلاعیهتایید
  
12/03/144212/03/1442اطلاعیهتایید
  
11/03/144211/03/1442اخبارتایید
  
16/01/144216/01/1442اطلاعیهتایید
  
14/01/144214/01/1442اطلاعیهتایید
  
14/01/144214/01/1442اخبارتایید
  
27/12/144127/12/1441اطلاعیهتایید
  
23/09/144123/09/1441اخبارتایید
  
به گزارش »روابط عمومی» دانشگاه، نکوداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روز یکشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 14:45 در سالن همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه شاهد برگزار می گردد....
11/06/144111/06/1441اخبارتایید
  
26/05/144126/05/1441اطلاعیهتایید
  
09/05/144109/05/1441اطلاعیهتایید
  
17/04/144117/04/1441اخبارتایید
  
26/12/144026/12/1440اخبارتایید
  
08/11/144008/11/1440اخبارتایید
  
12/10/144012/10/1440تایید
  
24/09/144024/09/1440اطلاعیهتایید
  
24/09/144024/09/1440اخبارتایید
  
23/09/144023/09/1440اخبارتایید
  
21/09/144021/09/1440تایید
  
15/09/144015/09/1440اطلاعیهتایید
1 - 30بعدی