پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خبر

:

صفحات :آخرین اخبارجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
  
  
  
  
  
به گزارش «روابط
عمومی دانشگاه»، برنامه بررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان چند برابر
ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1399 دانشگاه
شاهد اعلام شد.

 

 به اطلاع
معرفی شدگان...
29/01/1442اخبارp.karimiنمایش اخباربله29/01/1442 08:59 ب.ظ
  
به گزارش «روابط عمومی»، اطلاعیه شماره 2 مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در خصوص زمان مصاحبه مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ...
28/01/1442اخبارp.karimiنمایش اخباربله28/01/1442 09:37 ق.ظ
  
به گزارش «روابط عمومی دانشگاه»، اطلاعیه مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص زمان و مکان مصاحبه و بررسی سوابق علمی، پژوهشی و فناوری داوطلبان بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره دکتری تخصصی سال 99 ...
27/01/1442اخبارp.karimiنمایش اخباربله27/01/1442 08:32 ب.ظ
  
به گزارش «روابط عمومی» اطلاعیه شماره 1 مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در خصوص نحوه مصاحبه مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 99 به ...
25/01/1442اخبارp.karimiنمایش اخباربله26/01/1442 09:01 ق.ظ
  
21/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخباربله21/01/1442 07:35 ق.ظ
  
19/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخباربله19/01/1442 02:15 ب.ظ
  
19/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر19/01/1442 02:33 ب.ظ
  
19/01/1442اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر19/01/1442 02:37 ب.ظ
  
17/01/1442اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر18/01/1442 04:27 ب.ظ
  
16/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر16/01/1442 10:49 ب.ظ
  
15/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر15/01/1442 04:09 ب.ظ
  
14/01/1442اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر14/01/1442 07:50 ق.ظ
  
14/01/1442اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر14/01/1442 08:10 ق.ظ
  
14/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر14/01/1442 08:28 ق.ظ
  
09/01/1442i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر09/01/1442 02:47 ب.ظ
  
07/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر07/01/1442 11:34 ق.ظ
  
06/01/1442مزایده و مناقصهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر06/01/1442 10:43 ق.ظ
  
05/01/1442اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر05/01/1442 10:02 ق.ظ
  
29/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر29/12/1441 03:03 ب.ظ
  
28/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر28/12/1441 04:45 ب.ظ
  
28/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر28/12/1441 02:13 ب.ظ
  
27/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر27/12/1441 12:15 ب.ظ
  
27/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر27/12/1441 02:01 ب.ظ
  
22/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر22/12/1441 07:57 ق.ظ
  
17/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر17/12/1441 12:21 ب.ظ
  
15/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر15/12/1441 08:46 ق.ظ
  
15/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر15/12/1441 09:31 ق.ظ
  
06/12/1441اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر06/12/1441 07:55 ق.ظ
  
02/12/1441مزایده و مناقصهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر02/12/1441 10:47 ق.ظ
  
02/12/1441اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر02/12/1441 06:42 ب.ظ
1 - 30بعدی