پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خبر

:

صفحات :022جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1398/11/07اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/11/07 01:56 ب.ظارتقا مرتبه علمی خانم دکتر ایزدی به دانشیاری
  
1398/09/26اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/09/26 06:45 ب.ظتقدیر از دانشجوی پزشکی دانشگاه در کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
  
1398/09/17اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/09/17 04:31 ب.ظپیوستن دکتر روغنی به جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان
  
1398/09/16اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/09/16 09:49 ق.ظ درخشش دانشجویان پزشکی در دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ
  
1398/09/10اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/09/10 03:39 ب.ظ فارغ التحصیلی اولین دانشجوی PhD ایمونولوژی برنامه پزشک پژوهشگر دانشگاه
  
1398/09/02اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/09/02 09:22 ق.ظاطلاعیه ارزشیابی ماهیانه اساتید درس های بالینی توسط دانشجویان پزشکی
  
1398/08/26اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/08/26 08:39 ق.ظبرگزاری معارفه دانشجویان نو ورود پزشکی
  
1398/08/26اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/08/26 08:21 ق.ظموفقیت دانشجویان پزشکی در آزمون جامع علوم پایه کشوری
  
1398/07/06اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/07/06 11:43 ق.ظآزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در دانشکده پزشکی برگزار شد
  
1398/07/06اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/07/06 10:58 ق.ظجشن دانش آموختگی دانشجویان پزشکی دانشگاه برگزار شد
  
1398/06/23i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/06/23 05:29 ب.ظموفقیت دانشجویان پزشکی در المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور
  
1398/06/11اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/06/11 09:14 ق.ظافتخارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه در آزمون دستیاری
  
1398/06/09اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/06/09 08:41 ق.ظانتصاب معاون آموزشی دانشکده پزشکی
  
1398/04/23همایش ها و اکنفرانس هاi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/04/23 09:44 ق.ظفراخوان پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
  
1398/04/23اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/04/23 09:34 ق.ظهمایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی
  
1398/04/12اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/04/12 09:33 ق.ظراهیابی دانشجویان پزشکی به مرحله دوم یازدهمین المپیاد علمی
  
1398/03/12اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/03/12 07:57 ق.ظپانزدهمین جشنواره ملی فن­‌آفرینی شیخ‌­بهایی
  
1397/12/12اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/12/12 09:32 ق.ظبرنامه «طب سنتی در ایران، درمان محور یا سلامت محور» برگزار شد
  
1397/10/09اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/10/09 10:59 ق.ظصدور کارت بین المللی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی
  
1397/09/10اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/09/10 01:44 ب.ظ افتخارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه شاهد در آزمون دستیاری
  
1397/09/07اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/09/07 09:52 ق.ظفراخوان ثبت نام بیست و دومین مراسم ازدواج دانشجویی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 01:12 ب.ظحضور دانشگاه شاهد در چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب سنتی
  
1397/08/23انتصابi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 10:47 ق.ظانتصاب مدیر گروه آموزشی طب سنتی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 10:35 ق.ظجلسه آشنایی دانشجویان پزشکی نو ورود با سبک زندگی دانشجویی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 09:01 ق.ظنشست مسئولین دانشکده پزشکی با مدیر کل آموزشی دانشگاه
  
1397/08/15اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/15 09:21 ق.ظموفقیت دانشجوی پزشکی دانشگاه در المپیاد جهانی اختراعات
  
1397/08/14اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/14 02:31 ب.ظ فراخوان هشتمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران
  
1397/08/12اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/12 04:04 ب.ظهر امامى‏ عهدى‏ و حقى و حرمتى در گردن دوستان و شيعيان خود دارد
  
1397/07/08اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/07/08 09:44 ق.ظراه اندازی سامانه پژوهش دانشجویی
  
1397/06/31اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/06/31 08:02 ق.ظبرگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پزشکی
1 - 30بعدی