پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خبر

:

صفحات :022جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.

اجرای سریع

تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1398/07/06اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/07/06 11:43 ق.ظآزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در دانشکده پزشکی برگزار شد
  
1398/07/06اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/07/06 10:58 ق.ظجشن دانش آموختگی دانشجویان پزشکی دانشگاه برگزار شد
  
1398/06/23i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/06/23 05:29 ب.ظموفقیت دانشجویان پزشکی در المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور
  
1398/06/11اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/06/11 09:14 ق.ظافتخارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه در آزمون دستیاری
  
1398/06/09اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/06/09 08:41 ق.ظانتصاب معاون آموزشی دانشکده پزشکی
  
1398/04/23همایش ها و اکنفرانس هاi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/04/23 09:44 ق.ظفراخوان پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
  
1398/04/23اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/04/23 09:34 ق.ظهمایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی
  
1398/04/12اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/04/12 09:33 ق.ظراهیابی دانشجویان پزشکی به مرحله دوم یازدهمین المپیاد علمی
  
1398/03/12اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1398/03/12 07:57 ق.ظپانزدهمین جشنواره ملی فن­‌آفرینی شیخ‌­بهایی
  
1397/12/12اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/12/12 09:32 ق.ظبرنامه «طب سنتی در ایران، درمان محور یا سلامت محور» برگزار شد
  
1397/10/09اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/10/09 10:59 ق.ظصدور کارت بین المللی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی
  
1397/09/10اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/09/10 01:44 ب.ظ افتخارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه شاهد در آزمون دستیاری
  
1397/09/07اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/09/07 09:52 ق.ظفراخوان ثبت نام بیست و دومین مراسم ازدواج دانشجویی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 01:12 ب.ظحضور دانشگاه شاهد در چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب سنتی
  
1397/08/23انتصابi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 10:47 ق.ظانتصاب مدیر گروه آموزشی طب سنتی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 10:35 ق.ظجلسه آشنایی دانشجویان پزشکی نو ورود با سبک زندگی دانشجویی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 09:01 ق.ظنشست مسئولین دانشکده پزشکی با مدیر کل آموزشی دانشگاه
  
1397/08/15اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/15 09:21 ق.ظموفقیت دانشجوی پزشکی دانشگاه در المپیاد جهانی اختراعات
  
1397/08/14اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/14 02:31 ب.ظ فراخوان هشتمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران
  
1397/08/12اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/12 04:04 ب.ظهر امامى‏ عهدى‏ و حقى و حرمتى در گردن دوستان و شيعيان خود دارد
  
1397/07/08اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/07/08 09:44 ق.ظراه اندازی سامانه پژوهش دانشجویی
  
1397/06/31اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/06/31 08:02 ق.ظبرگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پزشکی
  
1397/06/14اخباربدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/06/14 12:28 ب.ظمشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده منصوب شد
  
1397/05/01بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/06/14 08:20 ق.ظبرگزاری جلسه مشاوره تخصصی برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه شاهد
  
1397/06/10i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/06/10 01:59 ب.ظ کسب رتبه دوم و مدال نقره توسط دانشجوی دانشگاه شاهد
  
1397/05/30بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/05/30 12:47 ب.ظبررسی صلاحيت هاِی عمومي معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون سراسری 97
  
1397/05/30بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/05/30 11:00 ق.ظششمين كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايـران
  
1397/05/29i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/05/29 01:02 ب.ظفراخوان دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
  
1397/05/27i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/05/27 07:49 ق.ظنهمین دوره اردوهای جهادی پزشکی دانشگاه برگزار شد
  
1397/05/20i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/05/20 04:28 ب.ظتقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97
1 - 30بعدی