پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خبر

:

صفحات :022جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
تصویر بندانگشتی
  
خلاصه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1397/09/10اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/09/10 01:44 ب.ظ افتخارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه شاهد در آزمون دستیاری
  
1397/09/07اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/09/07 09:52 ق.ظفراخوان ثبت نام بیست و دومین مراسم ازدواج دانشجویی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 01:12 ب.ظحضور دانشگاه شاهد در چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب سنتی
  
1397/08/23انتصابi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 10:47 ق.ظانتصاب مدیر گروه آموزشی طب سنتی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 10:35 ق.ظجلسه آشنایی دانشجویان پزشکی نو ورود با سبک زندگی دانشجویی
  
1397/08/23اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/23 09:01 ق.ظنشست مسئولین دانشکده پزشکی با مدیر کل آموزشی دانشگاه
  
1397/08/15اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/15 09:21 ق.ظموفقیت دانشجوی پزشکی دانشگاه در المپیاد جهانی اختراعات
  
1397/08/14اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/14 02:31 ب.ظ فراخوان هشتمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران
  
1397/08/12اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/08/12 04:04 ب.ظهر امامى‏ عهدى‏ و حقى و حرمتى در گردن دوستان و شيعيان خود دارد
  
1397/07/08اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/07/08 09:44 ق.ظراه اندازی سامانه پژوهش دانشجویی
  
1397/06/31اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/06/31 08:02 ق.ظبرگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پزشکی
  
1397/06/14اخباربدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/06/14 12:28 ب.ظمشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده منصوب شد
  
1397/05/01بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/06/14 08:20 ق.ظبرگزاری جلسه مشاوره تخصصی برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه شاهد
  
1397/06/10i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/06/10 01:59 ب.ظ کسب رتبه دوم و مدال نقره توسط دانشجوی دانشگاه شاهد
  
1397/05/30بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/05/30 12:47 ب.ظبررسی صلاحيت هاِی عمومي معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون سراسری 97
  
1397/05/30بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/05/30 11:00 ق.ظششمين كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايـران
  
1397/05/29i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/05/29 01:02 ب.ظفراخوان دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
  
1397/05/27i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/05/27 07:49 ق.ظنهمین دوره اردوهای جهادی پزشکی دانشگاه برگزار شد
  
1397/05/20i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/05/20 04:28 ب.ظتقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97
  
1397/04/28بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/04/28 10:47 ق.ظحوزه حل آسیب‌های اجتماعی باید مردم محور باشد
  
1397/04/27i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/04/27 06:44 ب.ظاختتامیه همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد
  
1397/04/25اخبارi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/04/25 11:39 ق.ظاعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشور
  
1397/04/19بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/04/19 04:58 ب.ظنشست خبری همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد
  
1397/04/09اطلاعیهi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/04/09 04:30 ب.ظبررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان استعداد درخشان کارشناسی ارشد97
  
1397/04/09i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahiنمایش اخبارخیر1397/04/09 11:05 ق.ظمعرفی جشنواره رازی و شهید مطهری
  
1397/03/13بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/03/13 02:07 ب.ظزمان مصاحبه دوره دکتری تخصصی بدون آزمون (استعداد درخشان) سال 1397 دانشگاه شاهد
  
1397/03/13بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/03/13 12:19 ب.ظاعلام نتایج انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان
  
1397/03/06بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/03/06 02:11 ب.ظانتخاب آگاهانه، مشارکت بیشتر، شورای صنفی قوی تر
  
1397/02/22بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/02/22 08:04 ق.ظکارگاه آموزشی قوانین مالی و حقوقی حاکم بر شرکت های تجاری
  
1397/02/12بدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashiنمایش اخبارخیر1397/02/12 12:09 ق.ظفرایند تبدیل ایده به ثروت
1 - 30بعدی