پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

گزارش تصویری// دانشکده هنر از ابتدا تا افتتاح

تعداد بازدید: 1154
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
گزارش تصویری// دانشکده هنر از ابتدا تا افتتاح


a11111.JPG 
 a11112.JPG
a11113.JPG 
a11114.JPG  
a11116.JPG 
a11117.JPG 
a11118.jpg 
a11119.JPG 
a11120.JPG 
a11122.JPG 
a11124.jpg 
a11125.jpg 
a11126.jpg 
a11127.jpg 
a11128.jpg 
a11129.JPG 
a11130.JPG 
a11131.JPG 
a11132.JPG 
a11135.JPG 
a11136.jpg 
a11138.JPG 
a11139.JPG 
n00195145-r-b-000.jpg 
n00195145-r-b-001.jpg 
n00195145-r-b-006.jpg 
n00195145-r-b-004.jpg 
n00195145-r-b-007.jpg 
n00195145-r-b-008.jpg 
n00195145-r-b-011.jpg 
95-11-19 eftetahe daneshkade honar 51.jpg