پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

گزارش تصویری امتحانات پایان ترم دانشگاه

تعداد بازدید: 931
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
گزارش تصویری امتحانات پایان ترم دانشگاه
​ گزارش تصویری// امتحانات پایان ترم دانشگاه96-04-18 emtehanat 03.jpg 
96-04-18 emtehanat 02.jpg 
96-04-18 emtehanat 04.jpg 
96-04-18 emtehanat 05.jpg 
96-04-18 emtehanat 06.jpg 
96-04-18 emtehanat 08.jpg 
96-04-18 emtehanat 09.jpg 
96-04-18 emtehanat 10.jpg 
96-04-18 emtehanat 11.jpg 
96-04-18 emtehanat 13.jpg 
96-04-18 emtehanat 14.jpg 
96-04-18 emtehanat 15.jpg 
96-04-18 emtehanat 16.jpg 
96-04-18 emtehanat 17.jpg 
96-04-18 emtehanat 19.jpg 
96-04-18 emtehanat 20.jpg