پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

کسب تاییدیه دانشگاه شاهد در کمیسیون ملی اعتباربخشی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی

تعداد بازدید: 1225
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
کسب تاییدیه دانشگاه شاهد در کمیسیون ملی اعتباربخشی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، در نظام اعتباربخشی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت، با عنایت به بررسی مستندات ارزیابی بیرونی مبتنی بر استانداردهاي اعتباربخشی موسسه اي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکی در کمیسیون ملی اعتباربخشی موسسات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از میان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، 42 استاندارد الزامی و 24 استاندارد ترجیحی ارزیابی شده و دانشگاه شاهد به همراه هفت دانشگاه دیگر کشور موفق به اخذ رای «تأیید اعتبار موسسه» به صورت قطعی از وزارت بهداشت گردید.

نظام اعتباربخشی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور با سیاست نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت، گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت و ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی در میان تمامی دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکی به اجرا درمی­آید. در این طرح تلاش می شود تا با تایید اعتبار موسسات آموزشی در حوزه علوم پزشکی دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

·        ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه­ها، دانشکده هاي علوم پزشکی و مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهاي ملی و بین المللی

·        تضمین و ارتقاي کیفیت برنامه ها و فرایندهاي آموزش عالی علوم پزشکی

·        نهادینه کردن نظام اعتباربخشی در بین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی کشور

کسب این موفقیت را به اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه شاهد تبریک عرض مینماییم.