پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال 1400

تعداد بازدید: 104
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال 1400
به گزارش «روابط عمومی» و به نقل از مدیریت آموزش کارشناسی و دکترای حرفه ای دانشگاه فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400​ اعلام شد.


دانشگاه شاهد بر اساس آیین‌نامه شماره 300430/و مورخ 1398/11/06 پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دوره کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز و مستعد دوره کارشناسي پيوسته دانشگاه شاهد و سایر دانشگاه‌ها و طبق موارد مندرج در این اطلاعیه، پس از بررسی مدارک علمی-پژوهشی، انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی جهت دوره روزانه کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 برای رشته -گرایش‌های مندرج در جدول پیوست اين فراخوان، دانشجو می پذیرد.​شرایط پذیرش متقاضیان
 
1- دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل بر اساس مقررات دانشگاه شاهد و آیین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 
2- دانشجویان دوره (روزانه و شبانه) کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی ورودی های بهمن 1395 (به شرط دانش آموختگی در 8 نیمسال) و ورودی های مهر 96 (به شرط دانش آموختگی تا تاریخ 1400/06/31)، مشروط بر احراز یکی از شرایط زیر:

       2-1 دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی که تا پایان نیمسال ششم تحصیلی سه چهارم از واحدهای درسی* کل دوره را گذرانده و به لحاظ میانگین کل، جزء پانزده درصد** برتر دانشجویان هم رشته - هم ورودی خود باشند و حداکثر طی 8 نیمسال دانش آموخته شوند.

       * عدد غیرصحیح تعداد واحدها به پائین گرد می شوند.
       ** عدد غیرصحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل می شود.


       2-2 دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد که تا پایان نیمسال ششم تحصیلی سه چهارم واحدهای درسی کل دوره را گذرانده و جزء ده درصد برتر بعدی، رتبه های بعد از 15 درصد (پذیرش در صورت عدم تکمیل ظرفیت در رشته های انتخابی) باشند.
 
       2-3 درخواست پذیرش متقاضیانی که در طول 6 نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل 8 نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال، قابل بررسی است .

       2-4 دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون بهره مند شوند که سنوات تحصیلی آنها در دوره کارشناسی پیوسته از ورود به رشته و دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته و دانشگاه دوم، حداکثر 8 نیمسال باشد و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین پانزده درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام می شود که از آن مدرک دریافت می کنند. در مورد دانشجویان ً تغییررشتهً در صورت تائید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه می شود.

      2-5 سایر دانشجویان کارشناسی واجد شرایط برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر مطابق با آیین‌نامه شماره 300430/و مورخ 1398/11/06 پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دوره کارشناسی ارشد وزارت علوم،تحقيقات و فنآوری
 

تذکرات مهم


- بر اساس ماده 4 آیین‌نامه شماره 300430/و مورخ 1398/11/06 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی باشد.


- رشته های مندرج در جدول رشته ها نهایی نمی باشد، هر گونه تغییر در رشته ها ( اضافه یا حذف یک یا چند رشته) از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. متقاضیان می بایست بطور مستمرسامانه ثبت نام و  سایت دانشگاه شاهد را پیگیری نمایند.


- متقاضی موظف است حداکثر تعداد سه رشته/گرایش مورد علاقه در دوره کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی خود را به ترتیب اولویت (براساس جدول رشته ها) مشخص نماید.


- درخواست متقاضیان صرفاً دراولویت هایی بررسی می شود که در زمان ثبت نام اینترنتی و در سامانه ثبت نام انتخاب کرده است، لذا در انتخاب رشته/گرایش دقت کامل صورت پذیرد.


- عدم حضور در مصاحبه صلاحیت های عمومی در تاریخ های اعلام شده از سوی این دانشگاه به منزله انصراف متقاضی تلقی خواهد شد.


- مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند قابل بررسی نخواهد بود.


- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایریتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، پذیرش دانشجو لغو و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.


- بدیهی است تکمیل فرم تقاضانامه و شرکت در این فراخوان هیچ¬گونه حقی برای متقاضی جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 این دانشگاه ایجاد نمی کند.


- پس از بررسی مدارک ارسالی نتیجه نهایی (پذیرش مشروط) به نحو مقتضی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. ضرورت دارد پذیرفته شدگان در تاریخی که اعلام خواهد شد اصل مدارک و سوابق تحصیلی خود به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه از طریق پست ارسال نمایند. بدیهی است پذیرش و ثبت نام قطعی منوط به تائید سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراجع ذیصلاح است.ثبت نام الکترونیکی


متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 1399/10/9 لغایت 1399/10/26 با مراجعه به سامانه ثبت نام  آدرس اینترنتی https://sabt.shahed.ac.ir  نسبت به انجام ثبت نام پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال  1400و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.فرآیند ثبت نام متقاضیان


- مرحله نخست به آدرس اینترنتی https://sabt.shahed.ac.ir سامانه ثبت نام پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مراجعه نمائید.

- پس از ثبت اطلاعات اولیه هویتی یک ایمیل برای متقاضی ارسال خواهد شد که در آن لینک فعالسازی ایمیل می باشد، یک حساب کاربری به ایمیل ارسال خواهد شد که برای ورود به سامانه ثبت نام پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان باید استفاده شود. (داوطلبین بعد از 4 ساعت مجاز هستند وارد سامانه ثبت نام شوند.)

- در مرحله بعد (فرم ثبت نام ) فایل مربوط به فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 99 بارگذاری شده است . فایل را دریافت و پس از مطالعه دقیق مدارک مورد نیاز را آماده و در سامانه بارگذاری نمائید.

- در قسمت دانلود فرم ها سه فرم قرار داده شده است:
-- فرم شماره 1: تقاضانامه بطور کامل تکمیل و پس از امضاء متقاضی بارگذاری شود.
-- فرم شماره 2: گواهی استعداد درخشان مربوط به دانشجویان دانشگاه شاهد که پس از تکمیل و تائید توسط دانشکده مربوطه اقدام به بارگذاری می نمایند.
-- فرم شماره 3: گواهی استعداد درخشان مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها که پس از تکمیل و تائید توسط دانشگاه محل تحصیل اقدام به بارگذاری می نمایند.

- در قسمت انتخاب رشته حداکثر سه رشته/گرایش با کد رشته و مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی به ترتیب اولویت انتخاب نمائید. (بعد از تایید نهایی رشته انتخابی از سوی متقاضی امکان تغییر وجود ندارد).


  مدارک لازم براي ثبت نام اينترنتي
  • اسكن واضح عکس
  • اسکن واضح صفحات اول و دوم شناسنامه(سریال شناسنامه مشخص باشد) و صفحه مربوط به درج تغییرات شناسنامه به انضمام اسکن واضح کارت ملی یا درخواست صدور کارت ملی
  • حداقل يک عدد توصيه نامه علمي رسمی، يک نسخه از مقالات منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي، ثبت اختراع يا سايرموارد (درصورت وجود).
  • اسكن واضح کارنامه تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته به تفکیک کلیه ترم های تحصیلی  (تعداد واحد و معدل هر ترم ، تعداد کل واحدها و معدل کل تا پایان ترم ششم تحصیلی حتماً لحاظ شده باشد ).
  •  تکميل فرم تقاضانامه (شماره 1)
  • تکمیل  فرم گواهی تعداد واحد گذرانده ، معدل و رتبه ( فرم شماره 2 مربوط به دانشجویان دانشگاه شاهد و فرم شماره 3  مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها ) لازم است فرم را از اين سامانه دريافت نموده و پس از تکميل، تائید، مهر و امضاء به فرمت PDF تبديل و بارگذاری نمائید.
  • کلیه مدارک لازم را با واضح اسکن نموده و به تفکیک موارد درخواستی در قالب فایلPDF  بارگذاری نمائید.
  • به مدارک ناقص یا ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • آخرین مهلت ارسال مدارک تاريخ 1399/10/26 مي باشد.
  • متقاضيان در صورت نياز به کسب اطلاعات تکميلي مي توانند در طول ساعات اداري با شماره تماس 51215226  دفتر استعدادهاي درخشان تماس حاصل نمايند.


شما می توانید فراخوان و فرم های مربوط را طریق دریافت فایل های زیر مطالعه نمایید.