پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصه نگهداری از فضای سبز

تعداد بازدید: 192
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصه نگهداری از فضای سبز
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد نگهداری از فضای سبز خود را به مساحت 327000 متر مربع، از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 800/000/000 ريال  می باشد. 

بدینوسیله از شرکت های دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 97/10/8 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه تهران -قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 

شماره تماس:  51215264-51215163​


شرایط شرکت در مناقصه.pdfشرایط شرکت در مناقصه.pdf

فرم قرارداد.pdfفرم قرارداد.pdf