پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان شهید مصطفی خمینی

تعداد بازدید: 205
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان شهید مصطفی خمینی
دانشگاه شاهد در نظر دارد ارائه خدمات پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 000/000/950ريال می باشد. 

بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 27/01/96 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس: میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، دفتر مدیریت مرکز پزشكي،‌ آموزشي و درماني شهید مصطفی خمینی (ره)

شماره تماس :  51215163-88966860


شرایط+خدمات+پرستاری.pdfشرایط+خدمات+پرستاری.pdf

قرارداد+خدمات+پرستاری+96.pdfقرارداد+خدمات+پرستاری+96.pdf