پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

تعداد بازدید: 510
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد ارائه خدمات پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید، تضمین شرکت در مناقصه 850/000/000 ريال می باشد.

 

بدینوسیله از افراد یا شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 12/23/96 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

 

آدرس: میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، دفتر مدیریت مرکز پزشكي،‌ آموزشي و درماني شهید مصطفی خمینی (ره)

شماره تماس :  51215163-88966860


شرایط شرکت در مناقصه.pdfشرایط شرکت در مناقصه.pdf

فرم قرارداد شرکت در مناقصه.pdfفرم قرارداد شرکت در مناقصه.pdf