پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصه خدمات پرستاري، اطاق عمل و بيهوشي مرکز پزشکي، آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني (ره)

تعداد بازدید: 4078
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصه خدمات پرستاري، اطاق عمل و بيهوشي مرکز پزشکي، آموزشي و درماني شهيد مصطفي خميني (ره)
 دانشگاه شاهد در نظر دارد ارائه خدمات پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 275000000 ريال می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/11/19 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس اتوبان تهران -قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.