پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصه خدمات تنظیف، امور پشتیبانی و تغذیه بیمارستان شهید مصطفی خمینی

تعداد بازدید: 450
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصه خدمات تنظیف، امور پشتیبانی و تغذیه بیمارستان شهید مصطفی خمینی

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 3/500/000/000 ريال(سه میلیارد و پانصد میلیون ريال) می باشد. 

بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/4/13 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 

شرایط شرکت در مناقصه خدمات تنظیف و خدمات پشتیبانی.pdfشرایط شرکت در مناقصه خدمات تنظیف و خدمات پشتیبانی.pdf

فرم قرارداد خدمات تنظیف و امور پشتیبانی.docxفرم قرارداد خدمات تنظیف و امور پشتیبانی.docx

 

همچنین دانشگاه شاهد در نظر دارد خرید مواد، طبخ و توزیع صبحانه، ناهار، شام بیماران، همراهان بیماران و پرسنل شاغل در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 750/000/000ريال ( هفتصد و پنجاه میلیون ريال) می باشد.

بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 13/4/97 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 

شرایط شرکت در مناقصه تغذیه.pdfشرایط شرکت در مناقصه تغذیه.pdf

فرم قرارداد خرید مواد اولیه تغذیه.pdfفرم قرارداد خرید مواد اولیه تغذیه.pdf

فرم قرارد داد طبخ، توزیع و تحویل تغذیه.pdfفرم قرارد داد طبخ، توزیع و تحویل تغذیه.pdfشماره تماس :  88966860
 مخاطبین محترم می توانید اخبار دانشگاه شاهد را در پیام رسان سروش​ و صفحه اختصاصی دانشگاه در آپارات​ دنبال نمایید.​​​​​​​​​​​