پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مصاحبه علمی معرفی شدگان دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه شاهد

تعداد بازدید: 8014
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مصاحبه علمی معرفی شدگان دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه شاهد
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، برنامه زمان بندی مصاحبه علمی از معرفی شدگان چند بابر ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه شاهد​ اعلام شد.


از داوطلبان محترم دوره دکتری تخصصی سال 98 که نمره حد نصاب دانشگاه شاهد را در آزمون مرحله اول کسب کرده اند و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در مصاحبه علمی(بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) و بررسی صلاحیت های عمومی به دانشگاه شاهد معرفی شده اند دعوت می شود به شرح جدول زیر به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.


جدول شماره (1) : زمان و مکان مصاحبه علمی از معرفی شدگان دوره دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه شاهد

​​ردیف

​​ر​​شته /گرایش

کد رشته محل

تاریخ مصاحبه علمی

ساعت مراجعه برای تشکیل پرونده و شروع فرآیند مصاحبه علمی بر اساس حرف اول نام خانوادگی

مکان مصاحبه

8-10

10-12

13:30-14:30

1

پژوهش هنر

5300 و 5290

98/3/19

الف تا پ

ت تا د

ذ تا ز

دانشکده هنر

98/3/20

س تا ع

غ تا ل

م تا ی

2

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

5302 و 5295

98/3/19

الف تا پ

ت تا د

ذ تا ز

98/3/20

س تا ع

غ تا ل

م تا ی

3

زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی

2690 و 2695

98/3/26

الف تا س

ش تا م

ن تا ی

دانشکده علوم پایه

4

زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی

2663 و 2670

98/3/21

الف تا ر

ز تا ک

گ تا ی

5

میکروبیولوژی

2748 و 2752

98/3/25

الف تا ر

ز تا ل

م تا ی

6

ریاضی کاربردی

2945 و 2995

98/3/21

الف تا ج

چ تا ر

ز تا ش

98/3/22

ص تا ق

ک تا م

ن تا ی

7

زیست فناوری میکروبی

2761 و 2764

98/3/26

الف تا د

ذ تا م

ن تا ی

8

اگروتکنولوژی ـ فیزیولوژی گیاهان زراعی

4981 و 4930

98/3/25

الف تا س

ش تا ل

م تا ی

دانشکده علوم کشاورزی

9

اگروتکنولوژی ـ اکولوژی گیاهان زراعی

4998 و 4960

98/3/25

الف تا س

ش تا ل

م تا ی

10

مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی

2030 و 2054

98/3/20

الف تا پ

ت تا د

ذ تا س

دانشکده علوم انسانی

98/3/21

ش تا ق

ک تا م

ن تا ی

11

روانشناسی بالینی

1883 و 1859

98/3/19

الف تا پ

ت تا ر

ز تا س

 

98/3/20

ش تا ف

ق تا م

ن تا ی

12

فلسفه تعلیم و تربیت

1703 و 1710

98/3/25

الف تا ج

چ تا ر

ز تا ش

98/3/26

ص تا ق

ک تا ن

و تا ی

13

مهندسی برق ـ الکترونیک

3321 و 3357

98/3/25

الف تا ر

ز تا گ

ل تا ی

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

14

مهندسی برق ــ مخابرات میدان و موج

3415 و 3369

98/3/25

الف تا د

ذ تا م

ن تا ی

15

مهندسی برق ـ مخابرات سیستم

3391 و 3427

98/3/25

الف تا د

ذ تا م

ن تا ی

16

مهندسی برق ـ قدرت

3463 و 3497

98/3/25

الف تا ذ

ر تا گ

م تا ی

 

17

مهندسی صنایع

4189 و 4176 و 4161

98/3/19

الف تا ج

چ تا ر

ز تا س

 

98/3/20

ش تا ف

ق تا م

ن تا ی

18

مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک

4134 و 4123

98/3/25

الف تا ر

ز تا ل

م تا ی

 

 
آدرس مکان مصاحبه علمی: تهران، اتوبان خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده های مربوطه

توجه: از داوطلبان درخواست می شود به منظور جلوگیری از تراکم و رفاه حال ایشان، در ساعات تعیین شده در جدول فوق جهت تشکیل پرونده و شروع فرآیند مصاحبه علمی مراجعه فرمایند. داوطلبانی که به دلیل تداخل زمانی با سایر دانشگاهها موفق به حضور در ساعات تعیین شده نمی شوند می توانند در سایر ساعات تعیین شده برای آن رشته/گرایش مراجعه کنند. بدیهی است که انجام مصاحبه برای هر رشته/گرایش صرفا در تاریخهای مشخص شده برای آن رشته/گرایش امکان پذیر است.

* زمان و مکان مصاحبه بررسی صلاحیتهای عمومی، متعاقباً از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی

1- فرم شماره 1 )مخصوص داوطلب( تکمیل و تایپ شده به همراه اصل تمامی مستندات اظهار شده در فرم مذکور
2- فرم شماره 2 (توصیه نامه) توسط استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد و یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد (ترجیحاً با مرتبه دانشیار به بالا)
3- فرم شماره 3 تکمیل و تایپ شده ( مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد که تا تاریخ 06/31/ 98 فارغ التحصیل می شوند)
4- فرم شماره 4 تکمیل و تایپ شده ( مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه بورسیه مربیان)
5- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و یک سری کپی از آنها
6- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریز نمرات دوره کارشناسی و یک سری کپی از آنها
7- اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی از آنها
8- حکم کارگزینی و معرفی نامه از بالاترین مقام مسئول برای مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها جهت استفاده از سهمیه مربیان
9- مدرک معتبر دال بر وضعیت نظام وظیفه برای برادران (اصل و سه سری کپی از آن)
10- مدرک معتبر جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران با تایید بالاترین مقام مسئول
11- گواهی زبان خارجی معتبر از یکی از آزمونهای MSRT (MCHE), TOLIMO , IELTS ,TOEFL
تبصره: داشتن مدرک زبان در این مرحله الزامی نیست ولی دارندگان مدرک زبان در صورت ارایه از امتیاز آن بهره مند می شوند.
12- اصل فیش واریزی به مبلغ 966306 ریال (نهصد و شصت و شش هزار و سیصد و شش ریال) به حساب بانکی غیر قابل برداشت معاونت آموزشی دانشگاه شاهد (حساب خزانه) به شماره حساب 0108897677009 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه شاهد (کد 1173) و قابل پرداخت از طریق کلیه بانکها

 
نکات قابل توجه
1- پرینت فرمهای تکمیل شده به همراه اصل و کپی از تمامی مدارک و مستندات مربوطه (بند 1 تا 4) در روز انجام مصاحبه علمی الزامی است و در صورت نقص مدارک مورد نیاز، داوطلب به مرحله علمی معرفی نمی شود و عواقب ناشی از آن متوجه شخص داوطلب است.
2- لطفا فایل های الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مربوطه را در قالب یک CD نیز برای روز مصاحبه علمی در اختیار داشته باشید.
3- شرکت در هر دو مرحله مصاحبه (مصاحبه علمی و مصاحبه بررسی صلاحیتهای عمومی) الزامی است و عدم شرکت در هر مرحله از مصاحبه به منزله انصراف تلقی می شود و متعاقباً هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نمی شود.
4- رعایت پوشش اسلامی برای ورود به دانشگاه شاهد برای برادران و خواهران الزامی است و بر اساس ضوابط دانشگاه شاهد ورود خواهران و همراهان آنان با حجاب برتر (چادر) امکان پذیر است.
5- بوفه آزاد مواد غذایی و رستوران دانشگاه با تعرفه آزاد در خدمت داوطلبان محترم می باشد.
6- سرویس ایاب و ذهاب از متروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به دانشگاه شاهد در نظر گرفته شده است.
7- لطفاً تا روز مصاحبه سایت دانشگاه و اطلاعیه های مربوطه را ملاحظه فرمایید.
8- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر سوالات خود را از طریق آدرس الکترونیکی (t.takmili_edu@shahed.ac.ir) ارسال تا به سوالات شما پاسخ داده شود و یا با شماره تلفن 51215240 (آقای نقدی) تماس بگیرید.
9- جهت آگاهی از شهریه های نوبت دوم و پردیس ورودی های 96 و 97 و اطلاعیه در خصوص شهریه ورودی 98 دانشگاه شاهد به سایت مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد (آدرس زیر) مراجعه فرمایید.

http://shahed.ac.ir/gradoffice/Lists/News/DispForm.aspx?ID=69

​دانلود فرم ها

98_03_05_form1.docxفرم شماره 1

98_03_05_form2.docفرم شماره 2

98_03_05_form3.docفرم شماره 3

98_03_05_form4.docفرم شماره 4​

​​مخاطبین محترم می توانید اخبار دانشگاه شاهد را در پیام رسان سروش و صفحه اختصاصی دانشگاه در آپارات دنبال نمایید​​​


​​