پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مصاحبه علمی از غایبین چند برابر ظرفیت ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 98

تعداد بازدید: 1028
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مصاحبه علمی از غایبین چند برابر ظرفیت ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 98
اطلاعیه دانشگاه شاهد در خصوص مصاحبه علمی از غایبین چند برابر ظرفیت ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 98 معرفی شده به دانشگاه شاهد

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، پیرو اطلاعیه مورخ 98/3/5 دانشگاه شاهد در خصوص مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تخصصی سال 98 ، از داوطلبان محترم دوره دکتری تخصصی سال 98 که نمره حد نصاب دانشگاه شاهد را در آزمون مرحله اول کسب کرده اند و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در مصاحبه علمی(بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) و بررسی صلاحیتهای عمومی به دانشگاه شاهد معرفی شده اند ولی در زمان مقرر در اطلاعیه مذکور نتوانسته اند در مصاحبه علمی شرکت نمایند دعوت می شود در صورت تمایل به شرکت در جلسه مصاحبه علمی، درخواست کتبی خود را با ذکر دقیق رشته امتحانی و شماره تماس (موبایل) حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز شنبه مورخ 98/4/1   به آدرس الکترونیکی (t.takmili_edu@shahed.ac.ir) ارسال فرمایند و اطلاعیه تکمیلی دانشگاه در خصوص زمان مصاحبه علمی را از طریق سایت دانشگاه پیگیری نمایند. بدیهی است به درخواستهایی که بعد از زمان مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.