پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

تعداد بازدید: 643
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد اجاره واحد فیزیوتراپی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.

 

تضمین شرکت در مزایده 230/000/000 ريال (دویست و سی  میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/11/04 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 

شماره تماس :  88966860-51215163​


شرایط شرکت در مزایده.pdfشرایط شرکت در مزایده.pdf

فرم قرارداد.pdfفرم قرارداد.pdf