پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی منتشر شد

تعداد بازدید: 495
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، به همت دبیرخانه دائمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه، فایل الکترونیکی مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی منتشر شد.بر این اساس، تا کنون هشت جلد مجموعه مقالات با موضوع تمدن نوین اسلامی منتشر شده و در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار گرفته است.

محققان محترم می توانند فایل الکترونیکی دو جلد مجموعه مقالات را از طریق ذیل دریافت نمایند.


مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی(جلد اول- مقالات ارائه شده).pdfمجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی(جلد اول- مقالات ارائه شده).pdf

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی(جلد دوم- مقالات پوستری).pdfمجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی(جلد دوم- مقالات پوستری).pdf