پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

صدور مجوز قطعی پژوهشکده فاوا و گروه پژوهشی آکوستیک دانشگاه

تعداد بازدید: 552
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
صدور مجوز قطعی پژوهشکده فاوا و گروه پژوهشی آکوستیک دانشگاه

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  با تبدیل وضعیت اصولی به قطعی( پژوهشکده علوم و فناوری های نوین  اطلاعات و ارتباطات) و ( گروه پژوهشی آکوستیک (موافقت نمود.


شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه مورخ 1397/11/7 با تبدیل وضعیت اصولی به قطعی پژوهشکده علوم و فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ( تقاضا محور ) با سه گروه پژوهشی ( سامانه های مخابراتی- امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات - مطالعات راهبردی حوزه فضای مجازی ) موافقت بعمل آورد.

همچنین در این جلسه، با تبدیل وضعیت اصولی به قطعی گروه پژوهشی آکوستیک ( تقاضا محور ) موافقت بعمل آورد.

گفتنی است گروه پژوهشی آکوستیک در تارخ 92/3/18 و پژوهشکده علوم و فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 92/6/23 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی شده اند