پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

شماره هفتم و هشتم نشریه نما منتشر شد

تعداد بازدید: 259
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
شماره هفتم و هشتم نشریه نما منتشر شد
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، شماره هفتم و هشتم نشریه نما معاونت آموزشی دانشگاه منتشر شد.
 شما می توانید از طریق فایل ذیل نشریه نما را مشاهده نمایید:شماره هفتم و هشتم نشریه نما بهار و تابستان 9701.jpg