پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

ششمين كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايـران

تعداد بازدید: 440
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
ششمين كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايـران
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه ششمين كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايـران ، 27 تـا 29 آذرمـاه سـال جاري با تاكيد بر بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي كه يكي از مهمترين محورهـاي بسـته هـاي تحـول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي است، توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم با همكاري شوراي عالي اخلاق پزشكي وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشكي و مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران و مشاركت سازمان ها و ارگان هاي ذيربط برگزار مي شود.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی http://imec6.ir مراجعه نمایند.