پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

شرایط و ضوابط اسکان تابستانی سال 98

تعداد بازدید: 1395
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
شرایط و ضوابط اسکان تابستانی سال 98
​​به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، براساس تقویم آموزشی دانشگاه، دانشجویان خوابگاهی موظف هستند براساس جدول زیر نسبت به ترک خوابگاه و تحویل اتاق اقدام نمایند.

  اتمام امتحانات ترک خوابگاه
گروه غیرپزشکی 1398/04/13 1398/04/15
گروه پزشکی 1398/04/20 1398/04/22


الف: اسکان براساس ضوابط آموزشی
آن دسته از دانشجویان خوابگاهی که براساس ضوابط آموزشی ضرورت دارد در ترم تابستان در خوابگاه حضور داشته باشند لازم است نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمایند:
1. ارائه درخواست کتبی به آموزش دانشکده مربوطه مبنی بر ضرورت حضور در دانشگاه در ایام تابستان
2. ارسال درخواست کتبی دانشجو از آموزش دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی و تایید نهایی.
3. ارسال اسامی دانشجویان تایید شده و واجدین شرایط اسکان تابستانی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه (ادارات کل تحصیلات تکمیلی و آموزش) به معاونت دانشجویی به صورت کتبی.
4. مراجعه حضوری دانشجوی متقاضی اسکان تابستانی به اداره خوابگاهها جهت اخذ مجوز کتبی.

تبصره: حضورشخص دانشجوی متقاضی برای اخذ مجوز در اداره خوابگاهها ضروری می باشد.

لازم است ذکر شود صدور مجوز اسکان تابستان توسط اداره خوابگاهها با رعایت موارد زیر انجام خواهد شد:
الف. ارائه تائیدیه آموزش برای اسکان، توسط دانشجوی متقاضی.
ب. عدم بدهی پیشین یا ارائه تسویه حساب بدهی خوابگاه در نیمسال قبل توسط دانشجوی متقاضی به اداره خوابگاهها.
ج. پرداخت یک جای اجاره بها و ارائه رسید بانکی به اداره خوابگاهها از سوی دانشجوی متقاضی.

یادآوری:
1. اسکان دانشجو در خوابگاه صرفا منوط به ارائه و به همراه داشتن مجوز کتبی اخذ شده از اداره خوابگاهها می باشد.
2. چنانچه در طول مدت اسکان تابستان مشخص شود دانشجوی متقاضی اسکان تابستان شرایط لازم برای اسکان تابستانی در خوابگاه را ندارد ، معاونت دانشجویی می تواند نسبت به لغو مجوز اسکان دانشجو اقدام نماید.
3. در ایام تابستان در خوابگاههای دانشجویی مهمان پذیرفته نمی شود.

ب: اسکان آزاد
برای آن عده از دانشجویان که از نظر آموزشی مجاز به اسکان تابستانی در خوابگاه نمی باشند طبق ضوابط مربوط و در صورت وجود ظرفیت اسکان، اجاره بها به صورت آزاد محاسبه می گردد.
جهت کسب اطلاعات لازم با شماره 51215273 تماس گرفته شود.

 

​​