پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

راهنمای استفاده از محلول الکل 70% برای گندزدایی سطوح اداری

تعداد بازدید: 80
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
راهنمای استفاده از محلول الکل 70% برای گندزدایی سطوح اداری
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، جزوه الکترونیکی بهداشتی با عنوان « راهنمای استفاده از محلول الکل 70% برای گندزدایی سطوح اداری » از سوی اداره بهداشت و درمان دانشگاه منتشر شد.