پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

راه اندازی سامانه کمک رسان ایران

تعداد بازدید: 1068
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
راه اندازی سامانه کمک رسان ایران
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، کارکنانی که تحت پوشش بیمه تکمیلی دانشگاه  قرار دارند از این پس می توانند مراحل بهره مندی از خدمات بیمه ای خود را از طریق سامانه کمک رسان ایران پیگیری نمایند.


کارکنان دانشگاه می توانند جهت بهره مندی از مزایای این طرح به سامانه کمک رسان ایران به آدرس http://iranassistance.com/home/index​ و از طریق راهنمای سایت اقدام به عضویت خود نموده و از روند رسیدگی به اسناد پزشکی خود اطلاع حاصل نمایند.​


شرکت کمک رسان ایران در زمینه های درمانی با نام اختضاری (sos) موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید. اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند. از این طریق اعضای کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.


راهنمای استفاده از پرتال (پنل) اعضای کمک رسان ایران​​​​