پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

جلسه دفاع از پايان نامه

تعداد بازدید: 1462
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
جلسه دفاع از پايان نامه

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، جلسات دفاع از پایان نامه در دانشکده پزشکی برگزار می گردد. بدین منظور از كليه اساتيد گرامي، کارشناسان محترم و دانشجويان عزیز جهت شركت در اين جلسات دفاع از پایان نامه با عناوین ذیل دعوت بعمل مي آيد.

عنوان : « اثر استیل ال کارنیتین بر فراساختمان سیناپس نورون حرکتی در ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش صحرایی بالغ»
ارائه كننده : آقای مهران جمالی(دانشجوی رشته پزشکی مقطع دکترای عمومی)
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر حشمتی
روز: دوشنبه تاريخ : 94/12/17 ساعت : 11
مكان: سالن شهید احدی دانشكده پزشكي
برگزار كننده : دفتر پژوهشيعنوان: « دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مورد همدلی با بیماران در سال 94-1393»
ارائه كننده : خانم فاطمه فروتنی(دانشجوی رشته پزشکی مقطع دکترای عمومی)
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر رفعتی
روز: دوشنبه تاريخ : 94/12/17 ساعت : 13
مكان: سالن شهید احدی دانشكده پزشكي
از كليه اساتيد گرامي ، کارشناسان محترم و دانشجويان عزيز جهت شركت در اين جلسه دعوت بعمل مي آيد.
 برگزار كننده : دفتر پژوهشي​