پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

تجدید مناقصه نگهداری از تأسیسات دانشگاه

تعداد بازدید: 716
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
تجدید مناقصه نگهداری از تأسیسات دانشگاه

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات مکانیکی الکتریکی و آسانسورهای خود را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. 


تضمین شرکت در مناقصه 750/000/000 ريال می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/8/6 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه تهرانقم، روبروی حرم حضرت امام  خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 

شماره تماس :  51215159-51215163​ 

شرایط شرکت در مناقصه.pdfشرایط شرکت در مناقصه.pdf

قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات.pdfقرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات.pdf