پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

ایجاد هفت باغ میوه به نام شهیدان

تعداد بازدید: 856
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
ایجاد هفت باغ میوه به نام شهیدان

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، هفت باغ میوه به نام شهیدان (هر درخت به نام یک شهید) در طرح جامع دانشگاه ایجاد شد.


با توجه به سیاست بهره برداری مناسب تر از فضای سبز دانشگاه، حوزه فنی و مهندسی دانشگاه با بررسی انجام شده نسبت به ایجاد باغ میوه به یاد شهدا در محیط دانشگاه اقدام نموده است.

گفتنی است این باغ میوه ها در اطراف مسجد دانشگاه، دانشکده هنر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده کشاورزی، سلف سرویس و محوطه خوابگاه آوینی کاشته شده و شامل درختان انار، بادام، آلو، زردآلو، شابلون و شاه توت به تعداد 1000 اصله درخت میباشد که در حال انجام لوله کشی آب بصورت آبیاری قطره ای جهت صرفه جویی در آب میباشد.

عکس اول (2).jpg
عکس اول (3).jpg
عکس اول (4).jpg
عکس اول (5).jpg
عکس اول (6).jpg
عکس اول (7).jpg
عکس اول (8).jpg
عکس اول (9).jpg
عکس اول (10).jpg
عکس اول (11).jpg
عکس اول (12).jpg
عکس اول (13).jpg
عکس اول (14).jpg
عکس اول (15).jpg
عکس اول (16).jpg
عکس اول (17).jpg
عکس اول (1).jpg


​​​