پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

انتصابات جدید در دانشکده کشاورزی دانشگاه

تعداد بازدید: 776
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
انتصابات جدید در دانشکده کشاورزی دانشگاه
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا رضازاده برای مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین دکتر حبیب عباسی پور شوشتری برای مدت دو سال به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد منصوب گردیدند.


در بخشی از این احکم آمده است: 
امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین امر در انجام وظایف محوله آن گونه که مورد رضای حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.