پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

انتصاب مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

تعداد بازدید: 282
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
انتصاب مدیر گروه علوم قرآن و حدیث
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، مدیر جدید گروه علوم قرآن و حدیث​ دانشگاه منصوب شد.


طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر رسول محمد جعفری برای مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد منصوب گردید.


در بخشی از این حکم آمده است: 

امید است با استعانت از الطاف الهی و استمداد از همفکری و همیاری کلیه اعضای محترم گروه و افراد صاحبنظر، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط و هماهنگی کامل با رئیس محرم دانشکده و سایر مسئولان ذیربط در انجام امور محوله موفق و موید باشید.