پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

انتشار سومین شماره ماهنامه سنا

تعداد بازدید: 99
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
انتشار سومین شماره ماهنامه سنا
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، سومین شماره ماهنامه خبری معاونت دانشجویی با عنوان  "سنا" منتشر شد.