پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 98 دانش آموخته دانشگاه شاهد

تعداد بازدید: 400
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 98 دانش آموخته دانشگاه شاهد

به گزارش »روابط عمومی« دانشگاه، اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 98 دانش آموخته دانشگاه شاهد​ اعلام شد.


مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اسامی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد که در سال 1398 در مقطع دکتری در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند را اعلام نمود.

اسامی دانش آموختگان کارشناسی ارشد پذیرفته شده مقطع دکتری سال 1398 به شرح ذیل می باشد:

 ​

نام خانوادگی و نام 

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

احسان بخش  زهرا

مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

احمدي  علي                   

حشره شناسي كشاورزي                                                   

دانشگاه رازي -كرمانشاه                                               

اخوان عبيري  فاطمه           

روانشناسي باليني                                                     

دانشگاه سمنان                                                        

اسدخاني  محراب                

ارتباطتصويري                                                         

دانشگاه تربيت مدرس                                                   

اسماعيلي  سميرا              

علم اطلاعات ودانش شناسي                                              

دانشگاه شهيدچمران -اهواز                                             

اكار مرتضي                   

مديريت دولتي                                                         

دانشگاه خوارزمي -تهران                                               

اكبري گلزار مهدي             

جامعه شناسي                                                          

دانشگاه تهران                                                        

الماسي  نفيسه                

زيست شناهي گياهي -فيزيولوژي                                          

دانشگاه بوعلي سينا-همدان                                             

اميدي  محمدامين              

مهندسي برق -مخابرات                                                  

دانشگاه شاهد-تهران                                                    

اميري مهرا اميرحسين          

مهندسي برق -كنترل                                                    

دانشگاه كاشان                                                        

امينايي  محمد                

روانشناسي -باليني                                                    

دانشگاه شيراز                                                        

اميني نيسياني  عاطفه         

بيوتكنولوژي كشاورزي                                                  

دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                                              

بابائي  ميثم                 

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث                                 

دانشگاه قم                                                           

بختياري  فرزاد               

مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي                       

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

بصيري  محمدسميع              

فلسفه وكلام اسلامي -فلسفه اسلامي                                     

دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /                                

بقائي  محمدعلي               

مهندسي زراعت                                                          

دانشگاه تربيت مدرس                                                   

بهجتي اصل  سيدفخرالدين       

جامعه شناسي                                                          

پژوهشكده امام خميني /س /وانقلاب اسلامي                               

پناهي تلخستاني  سعيده        

روانشناسي باليني                                                     

دانشگاه شاهد-تهران                                                    

پورعبداله مهرباني  افشين     

حقوق خصوصي                                                            

دانشگاه تهران                                                        

تژدان  اميررضا               

علوم تربيتي -مديريت وبرنامه ريزي اموزشي                              

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران                                        

تك روستا زهرا                

مهندسي برق -سيستم هاي الكترونيك ديجيتال                              

دانشگاه شاهد-تهران                                                    

تيغ خورشيد الهه              

مهندسي صنايع -بهينه سازي سيستم ها                                    

دانشگاه خوارزمي -تهران                                               

جمالي تنها فرشاد             

جامعه شناسي                                                          

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران                                        

چراغ زاده  محمدرضا           

مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي                       

دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران                                       

حبيبي  مرتضي                 

مهندسي برق -مخابرات سيستم                                            

دانشگاه سمنان                                                        

حسني  نرگس                   

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني                                         

دانشگاه تربيت مدرس                                                   

حيدري  سعيد                  

حشره شناسي كشاورزي                                                   

دانشگاه گيلان -رشت                                                   

خسروي  نسيم                  

رياضي كاربردي -اناليزعددي                                            

دانشگاه خوارزمي -تهران                                               

داودابادي  رضا                

مهندسي صنايع -بهينه سازي سيستم ها                                    

دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران                                       

درخشان سفيدي  مژگان          

ميكروبيولوژي                                                         

دانشگاه تهران                                                        

دهقان منشادي  ساجده          

مديريت بازرگاني                                                      

دانشگاه يزد                                                          

دهقاني  بهزاد                

زيست شناسي سلولي مولكولي -ميكروبيولوژي                               

دانشگاه اصفهان                                                       

رحمتي دزقي  رضا              

مهندسي صنايع -بهينه سازي سيستم ها                                    

دانشگاه فردوسي مشهد                                                  

رحيمي  علي                   

تاريخ وفلسفه اموزش وپرورش -تعليم وتربيت اسلامي                       

دانشگاه شاهد-تهران                                                    

رضاوند مرتضي                 

زبان وادبيات فارسي -ادبيات پايداري                                   

دانشگاه شهركرد                                                       

رضائي حسن ابادي  محمدرضا     

مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي                       

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

زارعي  سيده پريسا            

مهندسي پزشكي -بيوالكتريك                                             

دانشگاه تهران                                                         

سرگران  سحر                  

مهندسي كامپيوتر-معماري سيستم هاي كامپيوتري                            

دانشگاه رازي -كرمانشاه                                               

سرمستي  خاطره                

مديريت حاصلخيزي وزيست فناوري خاك -شيمي وحاصلخيزي خاك وتغذيه گياه     

دانشگاه زنجان                                                        

سروري  فاطمه                 

روانشناسي باليني                                                     

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران                                         

سليماني  ليلا                

مديريت صنعتي                                                          

دانشگاه تهران                                                        

شاه سواري  مريم              

رياضي كاربردي -اناليزعددي                                            

دانشگاه سمنان                                                        

شجاعيان  عاطفه               

كشاورزي اكولوژيك                                                     

دانشگاه شاهد-تهران                                                    

شكوهي  شاهين                 

جامعه شناسي                                                           

دانشگاه تهران                                                        

شيرخدا طاهره                 

زبان وادبيات فارسي -ادبيات پايداري                                   

دانشگاه خوارزمي -تهران                                               

صفدري  سيده فهيمه            

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات                                  

دانشگاه تهران                                                         

ضيايي  محمدجواد              

علوم اجتماعي                                                          

دانشگاه كاشان                                                        

عليين  حميد                  

تاريخ وفلسفه اموزش وپرورش -تعليم وتربيت اسلامي                       

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

علي پوركريمي  عاطفه          

پژوهش علوم اجتماعي                                                   

دانشگاه مازندران -بابلسر                                             

غني ابادي  زهرا              

مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك                                  

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

فضلي  علي                    

مهندسي برق -كنترل                                                    

دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران                                       

فهيمي  زهرا                  

جامعه شناسي انقلاب اسلامي                                            

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

قاسمي  علي                   

مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي                       

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

قوامي  مرتضي                  

مهندسي زراعت                                                         

دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                                             

كاظم پوريان ممقاني  سعيد     

سايررشته ها                                                          

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران                                        

كاكادزفولي  علي              

جامعه شناسي انقلاب اسلامي                                            

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

كريمي  بهنام                 

مهندسي صنايع -بهينه سازي سيستم ها                                    

دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران                                       

كمندلو حسين                  

پژوهش هنر                                                            

دانشگاه تربيت مدرس                                                   

گزمه  مجتبي                  

مهندسي كامپيوتر-معماري سيستم هاي كامپيوتري                           

دانشگاه شهيدبهشتي -تهران                                              

گفتي  زهرا                   

تربيت بدني وعلوم ورزشي -فيزيولوژي ورزشي                              

دانشگاه بيرجند                                                       

گلي  فاطمه                   

مديريت بازرگاني -بازرگاني بين المللي                                 

دانشگاه الزهرا/س /-تهران                                             

لك  ابوالفضل                 

حقوق خصوصي                                                           

دانشگاه تهران                                                         

محرمي  حميدرضا               

تاريخ وفلسفه اموزش وپرورش -تعليم وتربيت اسلامي                        

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران                                        

محمدي اراسته  مرتضي          

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -اصلاح نباتات                    

دانشگاه تهران                                                        

محمودي پاردكلايي  مهدي       

كشاورزي اكولوژيك                                                     

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان                               

مرتجايي  سعيده               

زيست شناهي گياهي -فيزيولوژي                                           

دانشگاه تهران                                                        

مشكيني ساطي  قاسم            

جامعه شناسي                                                          

دانشگاه كاشان                                                        

مظلومي  علي                  

حقوق خصوصي                                                           

دانشگاه فردوسي مشهد                                                   

ملك  سجاد                    

مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي                       

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

منتظريان  اميد               

مهندسي برق -مخابرات ميدان وموج                                       

دانشگاه صنعتي مالك اشتر                                              

موسوي پور سيدفريد            

مهندسي برق -الكترونيك                                                

دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران                                       

مولايي  مينا                 

علوم ومهندسي باغباني -درختان ميوه                                    

دانشگاه تهران                                                        

ميرزاپور نفيسه                

تصويرسازي                                                            

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

ميرزاخاني  محسن              

زبان وادبيات فارسي                                                   

دانشگاه خوارزمي -تهران                                               

ميرزايي  الهام               

روانشناسي باليني                                                     

دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران                               

نجفي  فروغ                    

مهندسي پزشكي -بيوالكتريك                                             

دانشگاه تهران                                                        

نوري  عاطفه                  

زيست فناوري -ميكروبي                                                 

سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران                                   

واحد تهمينه                  

رياضي محض -اناليز                                                    

دانشگاه تربيت مدرس                                                    

وكيلي  اتينا                 

زيست شناسي سلولي مولكولي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /                 

دانشگاه شاهد-تهران                                                   

ياوري  طاهره                 

فلسفه وحكمت اسلامي                                                   

دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /                               

يزداني نژاد فاطمه            

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -خاكشناسي                       

دانشگاه شهيدچمران -اهواز                                              


       
مظفریان سعید

     مهندسی صنایع

     دانشگاه علم و صنعت ایران

​​​​​​​