پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

اجرای طرح حذف چاپ کاغذی پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه

تعداد بازدید: 697
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
اجرای طرح حذف چاپ کاغذی پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه
به گزارش« روابط عمومی» دانشگاه، طرح حذف چاپ کاغذی پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه شاهد اجرایی می شود.


به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، طبق مصوبه جلسهی شماره 414 تاریخ 98/08/22 شورای پژوهشی دانشگاه، مقرر شد کلیهی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تنها نسخهی الکترونیکی  پایان نامه خود را در قالب فایلهای Word و PDF در پورتال مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه بارگذاری نمایند و از این تاریخ نیازی به ارائهی نسخهی چاپی کاغذی (صحافی شده) پایان نامه نمیباشد.

لازم به توضیح است که جدیدترین ویرایش دستورالعمل نگارش پایاننامه در وب سایت مرکز اسناد و مدارک علمی (شیوه نامه نگارش پایاننامه) بارگذاری شده و دانشجویان میتوانند برای تنظیم فایل الکترونیکی پایاننامه ی خود، از آن استفاده نمایند.