پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه خرید مواد، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

تعداد بازدید: 290
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه خرید مواد، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد خرید مواد، طبخ و توزیع صبحانه، ناهار، شام بیماران، همراهان بیماران و پرسنل شاغل در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. 


تضمین شرکت در مناقصه 1/000/000/000 ريال ( یک میلیارد ريال) می باشد، بدینوسیله از شرکت های دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/07/09 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 

شماره تماس :  88966860-51215163

 

​​